Umida Group AB

UMIDA: VD ökar sitt ägande i bolaget

Umida Group AB (publ) VD Filip Lundquist har ökat sitt ägande i bolaget den senaste tiden genom att först garantera och teckna nyligen avslutad emission om 100 000 kr samt att den 16 mars köpt aktier över marknaden. Filip Lundquist totala innehav i bolaget uppgår nu till 182 304 aktier.    Filip Lundquist har varit VD i […]

UMIDA: Utökade listningar av Ekobryggeriet på COOP adderar ca 3-5 MSEK i årlig nettoomsättning

Umida Group AB (publ) tillträde varumärket Ekobryggeriet den 28 februari och nu kommer den första positiva nyheten i from av utökade listningar för Ekobryggeriets tonic hos dagligvaruhandlaren COOP. De utökade listningarna beräknas addera ca 3-5 MSEK i nettoomsättning på årlig basis.   Ett av de tidigt uppmärksammade tillväxtområden vid förvärvet av Ekobryggeriet var varumärkets underrepresentation […]

Umida meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Umida Group AB (publ):s (”Umida” eller ”Bolaget”) företrädesemission […]

UMIDA: Slutför tidigare offentliggjort förvärv av inkråm Ekobryggeriet och genomför apportemission om 5 MSEK

Umida Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Umida”) meddelade den 9 januari 2023 att Bolaget, genom sitt helägda dotterbolag Götene Vin & Sprit AB, ingått avtal om förvärv av inkråm med Ekobryggeriet i Sverige AB (”Säljaren”) av bland annat rättigheterna till varumärket Ekobryggeriet och den portfölj av premiumtonics och drinkmixers som Säljaren säljer på flera marknader […]

Komplettering: Umida tillförs cirka 7,8 MSEK i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Komplettering avser tillägg av MAR etikett   Styrelsen […]

UMIDA: Finansiell guidning för 2023

Umida Group AB (publ) ser positivt på 2023 efter ett utmanade 2022. För 2023 prognostiserar bolaget att överträffa 2021 års omsättning på 80 MSEK samt att återvända till positivt rörelseresultat. Förvärvet av varumärket Ekobryggeriet, som tillträds under det första kvartalet 2023 och ett besparingsprogram som initierades efter sommaren 2022 är starka bidragare till vändningen.  Umida […]

Umida Group AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2022

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Bokslutskommunikén januari – december 2022. Bokslutskommunikén är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com HELÅRET 2022 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 56 904 KSEK (80 393 KSEK), en försämring med 29% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 16 332 KSEK (31 083 KSEK), en […]

Umida tillförs cirka 7,8 MSEK i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Umida Group AB (publ) (”Umida” eller […]

Umida: VD-brev februari 2023

Hej alla aktieägare,   Nu har vi redan avverkat den första månaden under 2023 och det är full aktivitet i bolaget för att 2023 ska bli ett starkt år. Jag har fått många bra frågor från engagerade aktieägare kring förvärvet av Ekobryggeriet samt samarbetet med KISS och bearbetningen av den amerikanska marknaden så jag ämnar […]

Teckningsperioden i Umida Group AB:s företrädesemission inleds i dag

Idag, den 31 januari 2023, inleds teckningsperioden i Umida Group AB:s (”Umida” eller ”Bolaget”) företrädesemission, vilken offentliggjordes den 9 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 januari 2023 till och med den 14 februari 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller […]