Umida Group AB

Umida Group AB (publ) ser positivt på 2023 efter ett utmanade 2022. För 2023 prognostiserar bolaget att överträffa 2021 års omsättning på 80 MSEK samt att återvända till positivt rörelseresultat. Förvärvet av varumärket Ekobryggeriet, som tillträds under det första kvartalet 2023 och ett besparingsprogram som initierades efter sommaren 2022 är starka bidragare till vändningen. 

Umida avslutade 2021 rekordstarkt med att sälja produkter till sin amerikanska distributör för över 20 MSEK vilket bidrog till att omsättningen för helåret 2021 uppgick till 80 MSEK. Distributören har inte haft samma framgångar under 2022 och antalet nya ordar har varit lågt. Dessutom har den generella ekonomiska utvecklingen i samhället under 2022 haft en negativ effekt på försäljningen på hela Systembolagets sortiment, vilket även påverkat Umida. Som svar på den vikande omsättningen 2022 har bolaget efter sommaren 2022 sjösatt ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att få full effekt under 2023 – totalt ger det ca 6 MSEK på helårseffekt jämfört med tidigare operationella kostnader exklusive förvärvet av Ekobryggeriet.

För helåret 2023 prognostiserar bolaget en nettoomsättning på 80 MSEK, samt ett positivt rörelseresultat. Förvärvet av varumärket Ekobryggeriet beräknas addera minst 20 MSEK i nettoomsättning. Dessutom väntas tre offertvinster på Systembolaget bidra med beräknad nettoomsättning på 10 MSEK med start redan under det första kvartalet. Vidare kommer varumärket ELIN fortsätta att växa till följd av fortsatt produktinnovation och utökning av portföljen. De två nya varumärken som lanserades under 2022, Joluca Cocktails och JÄRN väntas också bidra till en försäljningstillväxt under 2023. Affärsområdet Brands For Fans förväntas dock ge en något lägre omsättning under 2023, främst på grund av långsammare försäljning i USA och i EU än beräknat.

”2022 blev långt mer utmanade än vad vi hade kunna föreställa oss när vi gick in i året. Nu blickar vi fram mot ett 2023 där vi ser god tillväxt i våra egna varumärken. Med bl a Ekobryggeriet, JÄRN, ELIN, Joluca Cocktails har vi en väl diversifierad portfölj av egna varumärken med goda förutsättningar för tillväxt, inte minst i nya försäljningskanaler och på nya marknader. Lägger vi till existerande samarbeten inom Brands For Fans med KISS, Motörhead, Def Leppard med flera har vi en också en bra bredd i portföljen. Vi kommer under året att fortsätta leta förvärvskadidater för att öka tillväxttakten samt att jobba för att knyta nya samarbeten inom Brands For Fans och även produktutveckla inom våra egna varumärken.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *