Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-04-08

UMIDA: Bolaget håller årsstämma 28 maj 2019

Umida Group AB (publ) ändrar härmed det tidigare kommunicerade datumet för bolagets årsstämma, dvs 30 maj 2019, till att bolaget kommer att hålla årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1.

Kallelse och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att publiceras inom de tidsramar som gäller som detta.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-660 72 72

Pressm 2019-04-08 Årsstämma Umida

Attachments