Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-08-22

UMIDA: Upphandlat strategiska produktionspartners

Umida Group AB (publ) har efter beslutet om nedläggning av den egna produktionsanläggningen upphandlat och slutit samarbetsavtal med två strategiska produktionspartners. Avtalen med AB No 1 Brands samt Herrljunga Cider AB avser produktion av bolagets spritprodukter, matlagningssortiment samt portföljen av glöggprodukter. De nya avtalen medför en bibehållen bruttomarginal per produkt samt en tidigare kommunicerad årlig kostnadsbesparing c:a 11 MSEK.

Umida Group AB (publ) har under våren och sommaren genomfört en omfattande utvärderingsprocess för att upphandla nya produktionspartners för de produkter som tidigare producerats i bolagets fabrik i Götene. Produktportföljen som efter nedläggningen av Götene Vin & Spritfabrik kommer att produceras av strategiska produktionspartners omfattar Umidas spritprodukter, sortimentet av matlagningsprodukter samt portföljen av glöggprodukter.

Umida har under utvärderingen letat förutsättningslöst efter nya partners och träffat ett stort antal kvalificerade leverantörer spridda över hela norra Europa. Syftet har varit att säkerställa rätt kombination av hög kvalitet, attraktiv kostnad per produkt, samt en flexibel och ändamålsenlig lösning där Umida minskar kapitalbindningen från inköp och lagerhållning.

Som ny partner för produktionen av Umidas hela spritportfölj samt matlagningssortimentet har AB NO.1 Brands i Uddevalla/Vänersborg valts. Samarbetsavtalet omfattar hela Brands For Fans-portföljen av bl a whisky, gin, vodka och romprodukter. AB NO.1 Brands är ett svenskt företag som sedan starten 2010 snabbt vuxit inom produktion och försäljning av alkoholhaltiga drycker, främst vodka, smaksatt vodka samt gin, allt producerat i Sverige. AB NO.1 Brands har en mycket modern produktionsanläggning och producerar stora volymer som bland annat säljs genom den tyska gränshandeln.

Ny partner för produktionen av Umidas glöggsortiment är Herrljunga Cider AB. Herrljunga Cider är en av Sveriges mest anrika och respekterade dryckesproducenter med produktion på ursprungsorten Herrljunga. Utöver att man producerar Sveriges mest populära cider så har Herrljunga Cider under 2000-talet utvidgat sortimentet till att omfatta glögg, saft, källvatten och en mängd alkoholfria drycker. Produktion av glögg är ett prioriterat område och det nya samarbetet med Umida kommer att förstärka bolagets ledande position ytterligare.

De nya samarbetena omfattar all produktion och fyllning av Umidas produkter. Umida bestämmer innehållet fullt ut och äger sina egna unika recepturer samt flask- och övrig design. All distribution och försäljning sköts fortsatt av Umida.

”Vi har nu säkerställt att vi kan fortsätta leverera våra högkvalitativa produkter till kunder och återförsäljare för en lång tid framöver. Då våra produkter med sina volymer passar väl in i respektive produktionspartners struktur och övriga portfölj så påverkas våra bruttomarginaler per produkt inte nämnvärt. Samtidigt gör vi en årlig kostnadsbesparing om c:a 11 MSEK genom nedläggningen av vår egen fabrik. Detta är ett av de viktigaste stegen i den turn-around som bolaget nu närmar sig slutfasen av.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ).

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.Pressm2019-08-22 – Strat prodpartner

Attachments