Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-12-02

Umida Group AB (publ) har vunnit Systembolagets senaste upphandling av cider. Den nya produkten är en ekologisk cider med blåbärs- och svartvinbärssmak som lanseras i 250 ml-burk den 1 juni 2020. Den vunna ordern estimeras bidra med ett tillskott på 8,1 MSEK i nettoomsättning på den svenska marknaden under de första 12 månaderna efter lanseringen.

Systembolaget har precis avslutat en större upphandlingPressm2019-12-02 – Cidervinst av cider, ett snabbt växande segment på den svenska marknaden. I Sverige har försäljningen av cider vuxit med mellan 5 och 10 procent årligen de senaste åren och uppgår nu till över 13 miljoner liter per år och c:a 370 MSEK i total försäljning via Systembolaget. Tack vare det ökade kundintresset ökar även antalet lanseringar och innovationstakten i segmentet är hög, med nya smaker, förpackningsformer och erbjudanden för olika kundsegment. De största varumärkena i produktsegmentet är för närvarande Kopparbergs, Rekorderlig, Briska och Somersby, där framför allt Kopparbergs har visat den internationella exportpotentialen för svensk högkvalitativ cider.

”Det känns roligt att vi fortsätter att leverera offertvinster i attraktiva produktsegment och den här vinsten tror jag kan bli början på ett riktigt spännande tillskott för oss då svensk cider även är attraktiv på andra marknader. Det ska bli spännande att utforska hur väl vi kan få ut denna cider i övriga Europa. Storleken på ordern från Systembolaget och den garanterade distributionsperioden ger oss en god möjlighet att arbeta in en produkt och ett varumärke på samma sätt som vi lyckats göra vid tidigare offertvinster. Jag är stolt över det innovationsarbete som vi systematiskt bedriver och den bevisligen höga kvalitet som vi kan leverera till slutkonsumenterna.” säger Filip Lundquist, försäljningschef på Umida Group AB (publ)

”Det här var en riktigt intressant upphandling från Systembolaget och jag är glad över att vårt koncept och kvalitet kom ut bäst i hela testet. Vi kommer att lansera en produkt som ligger helt rätt i tiden, en ekologisk cider med smak av fräscha nordiska bär – blåbär och svarta vinbär – paketerad i en 250 ml slim can, den mest moderna förpackningslösningen på marknaden.” säger Daniel Henriksson,

Den nya ciderprodukten kommer att lanseras i 374 Systembolags-butiker den 1 juni 2020 och har en garanterad första distributionsperiod om 12 månader, därefter utvärderas produktens framtida distribution baserat på dess marknadsandel i produktsegmentet. Baserat på upphandlingens estimerade volym beräknas produkten bidra med ett tillskott på c:a 8,1 MSEK i nettoomsättning för Umida Group AB (publ) i rullande 12 månaders försäljningstakt.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019

Attachments