Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-06-05

UMIDA: Ingår säljsamarbete med AB Tage Lindblom gällande försäljning till Foodservice-marknaden

Umida Group AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med AB Tage Lindblom avseende bearbetning och försäljning till storköks-marknaden.

Samarbetet inleds den 1 juli och AB Tage Lindblom kommer att ta ett helhetsansvar för försäljning, distribution och marknadsföring för varumärkena Blomberg och Monte Flor.

AB Tage Lindblom är ett anrikt svenskt företag med huvudinriktning på den svenska Restaurang & Storhushållsmarknaden. Bolaget ingår i koncernen Consivo Group. AB Tage Lindblom är fullt ut fokuserade på att vara experten på Restaurang & Storhushåll med livsmedel och lösningar som förenklar tillvaron i det professionella köket. AB Tage Lindblom omsatte 2018 518 MSEK på försäljning inom Foodservice och Livsmedelsindustri.

Umida Group AB (publ) inleder ett samarbete avseende bearbetning och försäljning till Foodservicemarknaden med start den 1 juli 2019. Tidigare har Umida sålt direkt till grossister och själva tagit kostnader för säljkår, distribution, marknadsföring m.m. I det nya samarbetet kommer AB Tage Lindblom att ta ett helhetsansvar för försäljning, distribution och marknadsföring av hela Umidas matlagningssortiment, med varumärkena Blomberg och Monte Flor.

”Vi är mycket nöjda att vi lyckats bli en del i Tage Lindbloms familj. Med AB Tage Lindbloms kompetens och organisation är vi övertygade om att våra varumärken Blomberg och Monte Flor kommer att visa fina tillväxttal framöver. Vi inleder nu ett samarbete med ett företag som är experter på Foodservice-marknaden vilket kommer gynna vår nuvarande portfölj samt att det skapar nya intressanta möjligheter för bägge parter.” säger Filip Lundqvist, försäljningschef för Umida Group AB(publ).

”Att vi valt att börja jobba med Umida är för att vi ser stor tillväxtpotential i varumärkena Blomberg och Monte Flor, då de produkterna kompletterar vår breda portfölj på ett perfekt sätt. Vi på Tage Lindblom har en stark övertygelse om att bidra till en positiv utveckling för båda varumärkena och leverera ett bra resultat.” säger Jacob Cronehag, försäljningschef på AB Tage Lindblom.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

Jacob Cronehag, Försäljningschef, AB Tage Lindblom

Telefon: +46 (0) 707 99 52 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019

Attachments