Umida Group AB

Pressmeddelande Stockholm 2019-12-20

Umida Group AB (publ) har tecknat ett nytt hyresavtal med sin externa hyresgäst Elogistik om drygt 2.500 m2 lager- och logistiklokaler. Den årliga nettohyresintäkten för de nya ytorna är knappt 1 MSEK och hyresavtalet löper på 3 år med start 1 februari 2020, med möjlighet till ytterligare 3 års förlängning. Förhandlingar om försäljning av fastigheten pågår fortfarande.

Under december månad har Umida Group AB (publ) genom den tidigare försäljningen av all produktionsutrustning kunnat frigöra de tidigare produktionsytorna i fastigheten. Därmed har vakanta ytor om c:a 2.500 m2 uppstått, vilka nu kunnat hyras ut till Elogistik. Umidas externa hyresgäst sedan ett flertal år fortsätter att växa sin affär inom tredjepartslogistik och har successivt ökat den totala ytan man hyr av Umida. Det nya hyresavtalet innebär en ytterligare årlig nettohyresintäkt på knappt 1 MSEK och hyresavtalet löper på 3 år från 1 februari 2020, med möjlighet till ytterligare 3 års förlängning.

“Vi har under flera år haft ett mycket bra och nära samarbete med Elogistik. Genom en tät dialog under det senaste året har vi kunnat koordinera deras behov av nya lokaler med vår egen omstrukturering och minskade lokalbehov. Vi är glada över att kunna underlätta deras fortsatta starka tillväxt och ser ett eget stort värde i att fastighetens beläggningsgrad är fortsatt hög.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ)

Umida har som tidigare kommunicerats för avsikt att avyttra den helägda industrifastigheten i Götene där bolaget tidigare haft sin produktionsanläggning. Förhandlingar med tilltänkta köpare pågår sedan en tid och är i slutfasen.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ) Telefon: +46 (0)70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.