Umida Group AB

Nettoomsättningen exklusive punktskatter ökade med 3 183 KSEK jämfört med tidigare år, motsvarande en ökning på 31%.

Rörelseresultatet för kvartalet landade på 871 KSEK jämfört med -4 153 KSEK för samma period förra året, en förbättring med 5 029 KSEK.

Bolagets bruttomarginal för perioden är 40% jämfört med 37% föregående år, något högre än den ackumulerade nivån för januari-september 2019 som är 36%.

Resultatförbättringen är orsakad av högre försäljning av egna varumärken med högre marginal, men också av besparingar på kostnadssidan samt intäkter av engångskaraktär kopplade till det pågående omställningsprogrammet (total positiv effekt 3 164 KSEK).

Försäljningen från den strategiskt viktiga Brands For Fans-portföljen växte med 2 466 KSEK under kvartalet, motsvarande en ökning på 112%. Portföljen svarar under innevarande år för 48% av bolagets totala omsättning, en ökning från 25% föregående helår.

Bland övriga egna varumärken har matlagningsvinet Monte Flor en tillväxt med 456 KSEK under kvartalet, motsvarande 76%.

Shotvarumärket LACKS! möter svaga försäljningssiffror från föregående år och har fortsatt låg försäljning och lägre butiksnärvaro i den konkurrensutsatta kategorin än tidigare. Blanddrycken Casana har en svagare sommar än den rekordvarma 2018 och tappar 1 117 KSEK under perioden, motsvarande 68%.

Jämfört med tidigare år har bolagets viktiga glöggförsäljning kommit igång tidigare, motsvarande en omsättningsökning till knappt 3 379 KSEK, att jämföra med 938 KSEK föregående år.

Bolaget har vunnit tre upphandlingar av mörk rom och ekologisk vodka från Systembolaget som kommer generera minst 6 500 KSEK i nettoförsäljning från den svenska marknaden under 2020.

Bolaget har vunnit det finska alkoholmonopolet ALKOs senaste upphandling av rom. Motörhead Premium Dark Rum kommer att lanseras i Finland i februari 2020 och estimeras bidra med ett tillskott på 1 000 KSEK i nettoomsättning per år beräknat på de i upphandlingen estimerade volymerna och erfarenheterna från lanseringen i Sverige.

Finansiella kostnader ökade under perioden jämfört med samma period året innan. Kostnaderna är relaterade till utökade brygglån som tagits för att dels finansiera driften, den vinsatsning bolaget gjort, produktion inför kommande exportförsäljning avseende Brands For Fans portföljen samt för den glöggproduktion som utförs under kvartalet inför den kommande julsäsongen.

Bolaget har under kvartalet fortsatt exekvera på strategin att renodla samt strukturera om bolaget för att generera en långsiktig och hållbar lönsam tillväxt.

Kopplat till renodlingen har fackliga förhandlingar genomförts med de berörda tiotalet hel- och deltidsanställda på produktionsanläggningen i Götene. Som ett resultat har Individuella överenskommelser träffats. Umida har tidigare kommunicerat att den årliga besparingen estimeras till ca 11 000 KSEK.

Bolaget har vidare upphandlat och slutit samarbetsavtal med strategiska produktionspartners. Avtalen med AB No 1 Brands samt Herrljunga Cider AB avser produktion av bolagets spritprodukter, matlagningssortiment samt portföljen av glöggprodukter. De nya avtalen medför en bibehållen bruttomarginal per produkt samt en tidigare kommunicerad årlig kostnadsbesparing c:a 11 000 KSEK.

Bolaget har dessutom tecknat avtal om försäljning av produktionsutrustning från Götene Vin & Spritfabrik. Försäljningen av produktionsutrustning omfattar kompletta produktionslinjer, tankar och tillhörande utrustning till en total försäljningssumma om 10 500 KSEK.

Bolaget har tecknat ett nytt 3-årigt hyresavtal med en extern hyresgäst om ca 1 100 m2 i den egenägda fastigheten.

Attachments