Umida Group AB

 Nettoomsättningen ökade med 1 % vilket innebar en ökning med 166 KSEK. 

• Motörhead-varumärket bidrog med en ökning på 1 900 KSEK gentemot föregående år och Scorpions-varumärket med produkten Scorpions Rock´n Roll Star Single Malt Whisky Cherry Cask, lanserad i fjärde kvartalet 2018, adderade 2 093 KSEK.

• Umida ingick även ett samarbete med entreprenören och tidigare fotbollsprofilen Magnus Hedman gällande det internationellt framgångsrika franska vinvarumärket Le Petit Béret på de skandinaviska marknaderna. Försäljningspotentialen för detta alkoholfria vin har estimerats till 18-20 MSEK på årsbasis efter full lansering.

”Under andra kvartalet har vi fortsatt den transformation av bolaget som inleddes under våren med de fem strategiska prioriteringar i fokus som jag beskrivit tidigare. Vi har både under och efter kvartalet tagit stora steg framåt mot bolagets nya plattform men effekterna av detta arbete kommer av naturliga skäl inte synas förrän i kommande rapporter. Arbetet med att växa och renodla vår varumärkesportfölj samt sälja ut eller avveckla olönsamma delar av verksamheten är fortsatt våra nycklar för att skapa en uthållig lönsamhet i bolaget. Det känns därför mycket tillfredsställande att vi under augusti både har slutit avtal om outsourcad produktion av hela vår produktportfölj till fördelaktiga priser samt genomfört en lyckad försäljning av vår produktionsutrustning. Två viktiga steg på vägen i vår transformation som dels ger oss en del kortsiktig likviditet och skapar nya förutsättningar för fokusering av våra insatser där de kan göra störst skillnad.

Trots detta kvartals usla resultat så räknar jag med att verksamheten, efter att de strategiska prioriteringarna är genomförda, kommer innebära att bolaget börjar generera uthållig lönsamhet och därmed positiv kassalikviditet fr o m Q4.  Vi har för närvarande ett betydande varulager som löpande under året kommer att realiseras till nya intäkter och detta tillsammans med likviditet från inventarieförsäljningen ger oss möjlighet att återbetala kortfristiga lån och låta den löpande driften finansiera fortsatt operativ verksamhet. Jag räknar med att detta är det sista kvartalet där bolaget redovisar ett negativt resultat.”Delårsrapport Q2 2019 Umida Group ABDelårsrapport Q2 2019 Umida Group AB

Attachments