Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-05-31

UMIDA: Avvecklar produktionsanläggning i Götene för att nå kostnadsbesparingar om 11 MSEK på årsbasis

Umida Group AB (publ) avvecklar sin produktionsanläggning i Götene för att i stället outsourca produktion och fyllning av bolagets produkter. Bolaget bedömer inte att förutsättningar finns att öka anläggningens beläggning i tillräcklig omfattning för att den skall bli lönsam. Totalt omfattas ett tiotal hel- och deltidsanställda av nedläggningen och fackliga förhandlingar pågår. Umida estimerar den årliga besparingen till ca 11 MSEK.

Sedan Umida Group AB (publ) våren 2016 förvärvade Götene Vin & Spritfabrik (dåvarande LO Smith AB) har all produktionskapacitet från Umidas tidigare fabrik i Åhus samt från ett antal externa parter konsoliderats till anläggningen. Trots ett intensivt säljarbete samt omfattande effektiviseringar och kontinuerligt införda besparingsåtgärder gör styrelse och ledning bedömningen att det tar för lång tid att nå lönsamhet i verksamheten. Beslut har därför fattats att i enlighet med bolagets strategiska prioriteringar avveckla fabriken i Götene och istället producera och fylla bolagets produkter via svenska och internationella externa produktionspartners.

”Det är givetvis tråkigt att vi tvingats fatta det här beslutet och att anläggningen måste avvecklas och att det drabbar vår duktiga personal i Götene. Sedan det stora produktionsuppdraget för Svedka avvecklades för att sedermera tas ”hem” till USA av Constellation Brands har vi arbetat hårt för att hålla fabriken igång. Vi kan dock konstatera att överkapaciteten på marknaden i norra Europa gör att det inte finns en tillräcklig volym av externa produktionsuppdrag, och vi behöver ta krafttag för att komma tillrätta med vår bristande lönsamhet.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ)

Umida har sedan en tid förhandlingar med flera externa partners angående produktion av bolagets produktportfölj och har säkerställt partners för sina prioriterade produkter. Nedläggningen av Götene Vin & Spritfabrik kommer ej påverka bolagets tillväxtmål, spritprodukterna i Brands For Fans-portföljen, den växande glöggportföljen eller andra prioriterade produkter. Umida bedömer att en extern produktion av bolagets produkter kommer att försvaga bruttomarginalen något, men framförallt innebära betydande årliga besparingar om c:a 11 MSEK, sänkt bruttomarginal inkluderat i kalkylen.

”Våra strategiska prioriteringar kvarstår och vi skall fortfarande växa inom vin, men inte genom att bygga upp och konkurrera med egen produktionskapacitet – att själva bygga upp den volym som krävs blir tyvärr alltför kostsam. Vi skall fortsatt äga, utveckla och driva vår egen varumärkesportfölj med fokus på tillväxt, innovation och export och får nu flexibel lösning som inte binder så mycket kapital och drastiskt sänker vår kostnadsmassa. Vi kommer att agera klokt i vår avveckling av Götene Vin & Spritfabrik och den helägda fastigheten.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019.Pressm2019-05-31 – GVSF

Attachments