Umida Group AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Umida Group AB (publ):s (”Umida” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 14 februari 2023, har nu registrerats av Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 13 mars 2023 och att stoppdag är den 15 mars 2023. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 17 mars 2023.

 

Antal aktier och aktiekapital

Med anledning av att företrädesemissionen nu har registrerats av Bolagsverket har det totala antalet aktier i Bolaget ökat med 2 791 716 och uppgår till 25 690 946. Aktiekapitalet har ökat med 958 231,39 SEK och uppgår till 8 818 187,90 SEK.

 

Rådgivare

I samband med kapitalanskaffningen har Partner Fondkommission AB agerat som finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Filip Lindquist
Verkställande Direktör

filip.lundquist@umidagroup.se
+ 46 769 42 41 21

 

Om Umida
Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken.

 

Attachments

Lämna ett svar