Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-04-26

UMIDA: Bolaget håller årsstämma 26 juni 2019

Umida Group AB (publ) ändrar härmed det tidigare kommunicerade datumet för bolagets årsstämma, dvs 28 maj 2019, till att bolaget kommer att hålla årsstämma onsdagen den 26 juni 2019 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1.

Kallelse och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att publiceras inom de tidsramar som gäller för detta.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-660 72 72

Pressm 2019-04-26 Årsstämma Umida

Attachments