Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-08-22

UMIDA: Avyttrar produktionsutrustning till ett värde av 10,5 MSEK

Umida Group AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av produktionsutrustning från Götene Vin & Spritfabrik. Umida har tidigare kommunicerat att nedläggningen av Götene Vin & Spritfabrik och outsourcing av produktionen kommer att spara bolaget 11 MSEK per år. Försäljningen av produktionsutrustning omfattar kompletta produktionslinjer, tankar och tillhörande utrustning och ger efter lösen av leasingavtal en nettoeffekt på 8,5 MSEK.

Umida Group AB (publ) har som en viktig del i nedläggningen av Götene Vin & Spritfabrik tecknat avtal om att sälja bolagets produktionsutrustning till AB NO.1 Brands (Markbolaget Sverige AB).  Umida har nyligen tecknat ett strategiskt produktionsavtal med AB NO.1 Brands om produktionen av Umidas spritportfölj samt matlagningssortiment.

 

Affären omfattar kompletta produktionslinjer, tankar samt tillhörande utrustning. Totalt inbringar försäljningen 10,5 MSEK brutto till Umida, som i samband med affären kommer att lösa ett leasingavtal om 2,0 MSEK. Nettoeffekten av försäljningen blir således en engångsintäkt om 8,5 MSEK. Det bokförda värdet av den sålda utrustningen är 5,4 MSEK vilket medför en resultateffekt på totalt 3,1 MSEK.

 

”Vi är mycket nöjda över att ingå ett långsiktigt och djupt integrerat samarbete med NO.1 Brands. Deras förvärv av vår utrustning frigör kapital för oss, men framför allt säkerställer det att vi nu har en partner som under lång tid kommer att kunna producera med samma höga kvalitet som vi tidigare själva gjort. Att NO.1 Brands dessutom anställer vår kvalitetschef från Götene-fabriken borgar ytterligare för ett smidigt övertagande av utrustningen och start av produktionen.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ).

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.Pressm2019-08-22- Avyttring produtr

Attachments