Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-05-03

UMIDA: Investerar för att växa med vinimport och tar in en ny ägare genom en mindre riktad emission

Umida Group AB (publ) ökar sina insatser genom att bygga upp ett affärsområde kring vinimport och ökad försäljning av vin. Bolaget har knutit till sig Sami Asani, tidigare grundare av Umidas dotterbolag Vinfabriken Sverige AB, samt anställt Johan Wikrén, med bred erfarenhet från vinimportverksamhet och ett stort kontaktnät. I samband med att Sami Asani aktivt engagerar sig i bolagets verksamhet genomför Umida en riktad nyemission om ca 2 MSEK till honom, i syfte att stärka bolagets likviditet inför kommande lageruppbyggnad.

Umida Group AB (publ) är verksamt inom produktion och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Genom dotterbolagen Brands For Fans Sweden AB och Umida Partners AB (tidigare Vinfabriken Sverige AB) säljer man en bred produktportfölj via alkoholmonopolen i de nordiska länderna samt restauranger, barer och hotell. Umida har definierat en strategi för tillväxt som inbegriper att växa inom legoproduktion av vin samt att knyta till sig utländska vinproducenter för att agera försäljningspartner på de nordiska marknaderna. Nu tar bolaget ytterligare steg i syfte att öka takten i denna arbetsström genom att knyta till sig Sami Asani samt anställa Johan Wikrén som business manager. Sami Asani är en av grundarna till Vinfabriken Sverige AB som Umida förvärvade 2016. Efter ett par år som aktieägare väljer Sami Asani nu att öka sitt engagemang i Umida och i samband med detta aktivt bidraga till bolagets utveckling.

”Jag är mycket nöjd att vi lyckas engagera ytterligare en kompetent, tydlig och aktiv ägare med stor branscherfarenhet. Samis nätverk, kontakter och stora engagemang kommer att tillföra mycket värde när vi nu satsar ännu hårdare på att öka tempot i vår vinförsäljning och vår tillväxt.” säger Johan Sjökvist, styrelseordförande för Umida Group AB (publ)

”Sedan vi sålde Vinfabriken 2016 har jag följt bolaget med stort intresse. Jag kan dess strategi väl och stöttar den lagda tillväxtstrategin fullt ut och det känns spännande att återvända i en mer aktiv roll och aktivt få bidraga till bolagets tillväxt.” säger Sami Asani, grundare av Vinfabriken Sverige AB och investerare och entreprenör i olika verksamheter.

Umida Group AB (publ) riktar en nyemission till Sami Asani, omfattande 1.350.000 B-aktier till priset 1,50 kr per aktie. Total emissionslikvid är 2.025.000 SEK. Genom emissionserbjudandet får Umida ytterligare en substantiell och aktiv större aktieägare med en ägarandel motsvarande ca 6% av kapital och röster. Rabatten motsvarar ca 10% jämfört med volymvägd snittkurs de senaste fem handelsdagarna.

”Vi har på kort tid tagit flera viktiga steg mot att bli en aktör inom vinförsäljning och vinimport och jag har goda förhoppningar om att vi efter en serie första initiativ snabbt skall kunna få upp en substantiell volym inom upp detta område. Vi offererar nu på ett antal av monopolens upphandlingar och för initierade konversationer med utländska producenter och samarbetspartners. Med en kraftig lageruppbyggnad inför framförallt kommande Motörheadlanseringar under första kvartalet och huvuddelen av vår försäljning under det andra halvåret är bolagets likviditet ansträngd under våren och för att snabbt kunna agera och genomföra inköp av lager hos de producenter vi har för avsikt att inleda samarbeten med behöver vi ha en viss flexibilitet, något som Sami Asanis aktieköp möjliggör.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ)

Ytterligare ett viktigt initiativ för Umidas satsning på vinverksamheten är att bolaget under mars 2019 anställt Johan Wikrén som business manager. Johan Wikrén skall ansvara för att bygga upp verksamheten inom vinimport och vinförsäljning. Johan Wikrén har mer än 25 års erfarenhet från vin- och spritbranschen och har arbetat på vinimportföretag som Pernod Ricard, Philipson & Söderberg, Altia Corporation och Solera Sweden.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019.Pressm2019-05-03 – Vin Nyemission

Attachments