Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-12-27

Umida Group AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av den fastighet i Götene där bolaget tidigare haft sin produktionsanläggning. Affären sker till fullt marknadsvärde baserat på en värdering av fastigheten om 24 MSEK. Affären medför en reavinst för Umida om c:a 7 MSEK och möjliggör att Umida kan lösa samtliga sina lån.

Umida Group AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Götene Vin & Spritfabrik AB tecknat avtal om försäljning av 100 procent av aktierna i Götene Västerby 1:263 AB, det fastighetsägande aktiebolaget till den helägda industrifastighet i Götene där Umida tidigare haft sin produktionsanläggning, lager, kontor m.m.. Affären sker till fullt marknadsvärde med ett underliggande fastighetsvärde om 24 MSEK.

Tillträde till aktierna i Götene Västerby 1:263 AB och därmed även fastigheten sker 2 mars 2020. Umida kommunicerar inte i detta skede namnet på köparen.

Affären medför en reavinst för Umida om c:a 7 MSEK och bolaget har som ambition att i samband med tillträdet och affärens slutliga uppgörelse lösa samtliga sina lån.

Umida kvarstår under en viss tid som hyresgäst i fastigheten med lokaler som företrädesvis består av lager och logistikhantering samt kontorsutrymmen. Avsikten är att Umida successivt skall frånträda dessa lokaler.

”Jag är mycket nöjd med att vi sluter det här avtalet om försäljning till en seriös, välkänd och professionell fastighetsägare, det har varit viktigt för vår externa hyresgäst Elogistik som vi haft ett nära samarbete med under en lång tid. Fastigheten har en fin utvecklingspotential och kan nu förädlas ytterligare av den nya ägaren under en kompetent och erfaren ledning.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ).

Försäljningen av fastigheten har som tidigare kommunicerats pågått under en tid och är sista steget i den turnaround-process av Umida som styrelse och ledning arbetat med under 2019.

”Det känns väldigt bra att avsluta detta händelserika år med att den sista pusselbiten i Umidas turnaround faller på plats. Ledningen har arbetat hårt under året med att fatta tuffa beslut och ställa om bolaget inför framtiden. Nu går vi in i nästa år med nya förutsättningar för att kunna leverera på bolagets strategi och de ambitiösa målsättningar som finns.” säger Johan Sjökvist, tf Styrelseordförande för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:
Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ) Telefon: +46 (0)70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2019.