Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-08-09

UMIDA: Insiderköp från tf VD och styrelseledamot

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har gjort insiderköp i Umida Group AB:s (publ) aktie.

 

Tf VD Mats Jämterud har under juli köpt 120 000 st aktier och äger nu privat och via bolag totalt 517 574 st aktier. Styrelseledamot Sami Asani har under juni och juli köpt 250 000 st aktier och äger nu privat och via bolag totalt 1 600 000 st aktier.

Dessutom har Fatih Kurtulus, nyanställd Head of Sourcing & Supply i bolaget (ej insider-registrerad) under juni månad köpt 141 977 st aktier.

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019.Pressm2019-08-09 – Insiderköp_MJ

Attachments