Umida Group AB

Pressmeddelande

 

 

Stockholm 2019-07-12

UMIDA:Delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras 30 augusti

Umida Group AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2019 fredagen 30 augusti 2019.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

.