Umida Group AB

Pressm2019-05-27 – MarussiaPressmeddelande

Stockholm 2019-05-27

UMIDA: Ingår säljsamarbete med Marussia Beverages UK för Storbritannien

Umida Group AB (publ) inleder ett samarbete med Marussia Beverages UK avseende försäljning av bolagets produkter i Storbritannien. Samarbetet har precis inletts och avser Umidas spritportfölj under Motörhead-varumärket. Uppskattat ordervärde under uppstartfasen 2019 uppgår till ca 2 MSEK.

Umida Group AB (publ) har det senaste året ökat den internationella försäljningen av bolagets produkter betydligt, framför allt har Brands For Fans egna varumärkesportfölje med sprit och öl ökat betydligt till marknader som Tyskland, Nederländerna, Norge och Frankrike. Även exporten av glögg och ready-to-drink-produkter till t ex Finland har haft stark tillväxt.

Nu inleder Umida Group AB (publ) ett strategiskt säljsamarbete med Marussia Beverages UK avseende försäljning av bolagets produkter i Storbritannien. Den brittiska marknaden för sprit omsätter årligen c:a 6 Mdr GBP och privatägda Marussia Beverages UK är den elfte största spritdistributören med en omsättning 2017 på c:a 42 MEUR. Från starten 1984 har Marussia Beverages importerat och distribuerat premiumsprit från ett stort antal olika marknader och ursprung. Bolaget äger fyra egna destillerier och har utöver verksamheten i UK filialer i USA, Schweiz, Ryssland, Georgien och Ukraina.

”Det känns mycket tillfredställande att vi nu etablerar ett långsiktigt partnerskap på en av de största och viktigaste spritmarknaderna och på Motöheads hemmamarknad. Marussa Beverages är en stark aktör med en fantastisk produktportfölj och en bred och attraktiv kundbas. Vi är väldigt entusiastiska över hur de kommer att representera Umidas och Brands For Fans produktportfölj och driva lönsam tillväxt för våra egna varumärken.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ)

”Vi har fört en konversation med ett flertal aktörer i syfte att kunna öka vår exponering gentemot brittiska kunder och slutkonsumenter. I Marussia Beverages har vi valt en partner som kommer att kunna sätta våra högkvalitativa produkter framför några av världens mest kräsna och kunniga konsumenter. Under 2019 kommer vi successivt etablera oss i marknaden och räknar med att nå full effekt av avtalet från 2020. Spritmarknaden i UK är ca tio gånger större än i Sverige och vi kommer i år sälja Motörheadprodukter för ca 9,5 MSEK i Sverige, så vi har stora förhoppningar om substantiella volymer i UK framöver, även om konkurrensen givetvis är mycket hårdare än på den svenska marknaden.” säger Filip Lundquist, Head of Sales & Marketing på Umida Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019.

 

Attachments