Umida Group AB

Idag, den 31 januari 2023, inleds teckningsperioden i Umida Group AB:s (”Umida” eller ”Bolaget”) företrädesemission, vilken offentliggjordes den 9 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 januari 2023 till och med den 14 februari 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 februari 2023.

 

Företrädesemission i sammandrag:

Teckningsperiod: 31 januari – 14 februari 2023.

Handel med teckningsrätter: 31 januari – 9 februari 2023.

Företrädesrätt: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 30 januari 2023 berättigade till en (1) teckningsrätt och åtta (8) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs: 2,80 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

Säkerställandenivå: cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.

 

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Umida i samband med företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Filip Lundquist
Verkställande Direktör

filip.lundquist@umidagroup.se
+ 46 769 42 41 21

 

Om Umida
Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken.

 

Attachments

Lämna ett svar