Umida Group AB

Ett nytt decennium och ett nytt Umida Group ser dagens ljus. När jag tog över som tillförordnad VD i början av 2019 så lovade jag att genomföra den turn-around som styrelsen identifierat som kritisk för bolagets framtida framgång. Parallellt med att gasa kraftigt på de områden med stor tillväxt och potential hade vi stora utmaningar med att skära kostnader och avveckla olönsamma produkter. Efter ett år av dedikerat och hårt arbete av hela Umidas team kan jag nu konstatera att vi genomfört allt det vi sagt att vi skulle göra och att transformationen av Umida i princip är komplett.

Vi går nu in i 2020 med en optimerad och tillväxtorienterad organisation samt med ett stort fokus på att växa vår affär och nå lönsamhet. Detta nya läge ger oss både stor tillförsikt och höga ambitioner, speciellt som jag upplever att motivation, engagemang och teamkänsla hos medarbetarna är enormt starkt – vi vill verkligen visa vad det ”nya” Umida går för. Nyligen har Aron Källström anslutit till teamet som ny CFO, dessförinnan har vi anställt Tiffany Ingles som International Brand Manager. Både kommer med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden och höjer bolagets kompetensnivå ytterligare. Framför oss ligger ett fokus på vår kärnaffär att utveckla, paketera och sälja innovativa produkter under starka varumärken och att genom en stark ställning på de nordiska monopolen tillsammans med en utvecklad exportaffär nå en god tillväxt och lönsamhet. En central del i vår turnaround var att vi skulle möta 2020 med en kraftigt slimmad kostnadsstruktur och med en avsevärt lägre skuldsättning. Det var ett intensivt arbete ända in på mållinjen som ledde till att vi strax innan årsskiftet både kunde stänga ned produktionsverksamheten i Götene och även avsluta försäljningen av den tillhörande fastigheten.

I samband med att vår egen tillverkning i Götene Vin & Spritfabrik med tillhörande bolag nu stängts ned uppstod naturligen en del kostnader av engångskaraktär, till exempel slutlöner till uppsagd personal, nedskrivningar av lager i samband med slutinventering, samt investeringar i fastigheten kopplade till dels hyresgästanpassning samt inför försäljningen av fastigheten. Sammantaget medförde detta att vi nu rensat ut, destruerat och sålt ut produkter som inte längre ingår i vårt framtida sortiment, och att vi kunnat öka attraktiviteten på fastigheten och därmed kunnat realisera ett högre slutpris i försäljningen.

När det gäller fastighetsaffären så tog den längre tid att genomföra än vad jag trott och önskat, men i slutändan visade det sig väl värt att ha is i magen. Bokföringsmässigt kommer affären att landa i första kvartalet 2020 i stället för ursprungsplanen fjärde kvartalet 2019. I samband med affärens slutförande så är ambitionen att lösa samtliga utestående lån för bolaget, en lämplig slutpunkt för den turnaround jag utlovade skulle genomföras under min ledning av bolaget.

Blickar vi framåt finns många saker att vara entusiastisk och spänd av förväntan kring. Vår stora tillväxtpotential finns framför allt i att bygga vidare på den starka position som produktportföljen i Brands For Fans har etablerat i Norden, att växa med nya innovationer och nya samarbeten, samt att få full utväxling på försäljningen i de exportmarknader där vi börjat etablera oss och våra produkter – framför allt UK, Finland, Japan och USA ser väldigt intressanta ut volymmässigt. Det är även väl känt att vi har en stark portfölj inom
matlagningssortimentet där vi under 2019 genomför upphandlingar för att förbättra marginalerna, optimerat logistikflöden, renodlat portföljen och ingått samarbete med en ny stark säljpartner, Tage Lindblom, som är specialister och en ledande aktör inom Food
Service.

Detta ger oss stadiga intäkter med god marginal under 2020. Det som jag personligen ser mest fram emot att följa under året är de kommande
produktlanseringar som är ett resultat av våra fina offertvinster under 2019. Först ut är Jaguara, en fantastisk Premium Dark Rum från Guyana som vi lanserar till försäljning på hos Systembolaget den 1 mars. Under försommaren lanserar vi vår stora offertvinst, en svensk cider i sleek can, där konceptarbete och planering av marknadsföring är inne i ett intensivt skede. Vi har sneglat mycket på konkurrenter som Kopparberg, Rekorderlig och Sommersby för att säkerställa att vårt nya varumärke och paketering kommer upplevas modernare och fräschare jämfört med konkurrenterna. Vi tror att detta blir en nyckel för att nå framgång hos ciderkonsumenterna som är en relativt ung målgrupp. Offertvinster ger oss en säkerhet i
intäkter och kan fungera som en språngbräda för internationell expansion, därför kommer vi naturligtvis att fortsätta att satsa på detta i Norden även under 2020. Vårt affärsområde Umida Partners arbetar vidare efter planen att attrahera importlicenser och vinna vinupphandlingar under den kommande 6-månaders-perioden, vilket i så fall kommer addera rejäla volymer till vår affär.

Gällande varumärket Le Petit Beret så gör vår partner Magnus Hedman ett fantastiskt jobb i dagligvaruhandeln där produkterna kommit in i ett antal livsmedelsbutiker. Inom vårt fokusoch kompetensområde monopolen i Norden räknar jag med att ni skall kunna se produkterna på hyllan där framåt senvåren.

Så vad kan ni då sammanfattningsvis förvänta er av Umida under 2020?
En kraftigt minskad kostnadsmassa som en följd av bolagets under 2019 genomförda turnaround

 • En fortsatt stark tillväxt i vår prioriterade produktportfölj
 • Nya spännande samarbeten inom ramen för Brand For Fans
 • Ökade volymer i de exportmarknader där vi etablerat en närvaro
 • Ett fortsatt högt tempo i vårt deltagande i monopolens upphandlingar, vilket drivet av
  vår starka innovationskultur och höga produktkvalitet förhoppningsvis skall medföra offertvinster
 • Fler importuppdrag för Umida Partners med ökade volymer som följd 
 • I samband med vår årsrapport kommer vi även kommunicera våra övergripande finansiella mål för året.
  Stockholm 29 januari 2020
  Mats Jämterud
  Tf VD