Umida Group AB

Umida: Styrelsen beslutar om en riktad emission av units om cirka 8m SEK samt en vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Umida Group AB (publ) (”Umida Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av units uppgående till en teckningslikvid om cirka 8 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO1 till en på förhand vidtalad grupp av investerare (den ”Riktade Emissionen”). För […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 mars 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 09.30.   ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda […]

UMIDA: Ekobryggeriet får nya centrala listningar hos Axfood, väntas öka nettoomsättningen med över 3 MSEK under 2024

Umida Group AB (publ) Ekobryggeriet tonic har fått kraftigt förbättrad distribution hos Axfoods butiker från vecka 15 genom att den relativt nya flaskstorleken om 500 ml listats nu centralt hos Axfood. Listningen gäller i 369 butiker i kedjorna Willys, Willys Hemma, City Gross, Hemköp och Matrebellerna. Över 90% av försäljningen inom Ekobryggeriet tonic kommer från […]

Umida Group AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Bokslutskommunikén januari – december 2023. Bokslutskommunikén är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com HELÅR 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter och övriga rörelseintäkter uppgick till 72 588 KSEK (56 905 KSEK), en förbättring med 28% jämfört med föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 13 197 KSEK (16 332 KSEK), […]

UMIDA: Ingått förlikningsavtal med Amroth LLC vilket ger ca 7 MSEK i likviditet under första kvartalet

Umida Group AB (publ) skrev 2021 ett distributionsavtal med den amerikanska distributören Amroth LLC kring lansering av KISS spritportfölj i USA. De initiala distributionsmålen för lanseringen uppnåddes ej och Amroth LLC har släpat med betalningar sedan 2022. Bolagen har nu ingått ett förlikningsavtal gällande kvarvarande skuld vilket kommer inbringa ca 7 MSEK i likviditet till […]

UMIDA: Lanserar Joluca Cocktails i 618 butiker i Danmark

Umida Group AB (publ) har fått listning av två produkter från Joluca Cocktails i 618 danska dagligvaruhandelsbutiker från vecka 35 2024. Försäljning sker direkt till Salling Group vilka är Danmarks största dagligvaruhandelsaktör. Försäljningen väntas generera minst 2 MSEK under 2024.   Joluca Cocktails rom & cola samt Joluca Cocktails gin & tonic kommer från mitten […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – september 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com TREDJE KVARTALET 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 18 787 KSEK (14 021 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 3 984 KSEK (3 772 KSEK), en […]

UMIDA: Lanserar idag ett nytt samarbete med Skid Row

Umida Group AB (publ) lanserar idag en spritportfölj med amerikanska rockgruppen Skid Row. Portföljen inkluderar Skid Row 18 and Life Single Origin Ultra Premium Rom samt Skid Row Midnight Vodka. Skid Row, som har flera platinaskivor och är kända för sina elektrifierande framträdanden och tidlösa hits och tar nu sin passion för musik och kopplingen […]

UMIDA: Lanserar idag Ekobryggeriet i Grekland

Umida Group AB (publ) lanserar idag tonic- och drinkmixervarumärket Ekobryggeriet i Grekland på Athens Bar Show. Etableringen i Grekland görs med den välrenommerade distributören ProDrinks. Grekland kommer bli den första pilotmarknaden i Ekobryggeriets internationella tillväxtresa. Ekobryggeriet fortsätter att behålla positionen som det marknadsledande varumärket inom kategorin premiumtonic på den svenska dagligvaruhandeln men vi har hittills […]

UMIDA: VD köper 90 000 aktier och ökar sitt ägande i bolaget

Umida Group AB (publ) VD Filip Lundquist har ökat sitt ägande i bolaget den senaste tiden och köpte under fredagen den 13 oktober ytterligare 90 000 aktier över marknaden. Totalt har Filip Lundquist förvärvat 130 000 aktier den senaste tiden och totalt uppgår innehavet i bolaget nu till 312 304 aktier. Filip Lundquist har varit VD i bolaget […]

Umida: VD-brev oktober 2023

Hej alla aktieägare, Jag hoppas att allas höst har börjat på bästa sätt. För oss på Umida går vi nu in i väldigt intensiv period med högsäsong för både sprit och glögg. Som kommunicerat vid den senaste delårsrapporten har vi fortfarande utmaningar med bruttomarginalen vilket pressar lönsamheten. Under hösten kommer vi se högre bruttomarginaler jämfört […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – juni 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com ANDRA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 21 452 KSEK (16 028 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 4 169 KSEK (4 856 KSEK), en […]

UMIDA: Lanserar den tredje produkten från Joluca Cocktails, Joluca Lada Pineapple & Coconut

Umida Group AB (publ) startade under 2022 det delägda varumärket Joluca Cocktails. Två produkter lanserades under 2022 och dessa har nått en försäljning över 550 000 burkar och en nettoomsättning över 5 MSEK. Idag lanseras den tredje produkten, Joluca Lada Pineapple & Cocnut. Under lanseringsfasen kommer produkten att finnas tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment och förutspås […]

UMIDA: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 13 juni 2023 kl. 14.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022. Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att […]

UMIDA: Lanserar idag Ekobryggeriet Ekologisk Snaps

Umida Group AB (publ) lanserar idag den andra spritprodukten under varumärket Ekobryggeriet, en ekologisk snaps med lägre alkohol. Snapsen finns nu att beställa i Systembolagets beställningssortiment. Ekobryggeriet är idag marknadsledare inom kategorin premiumtonic på den svenska marknaden. Den första mars i år lanserades Ekobryggeriet Ekologisk gin i det fasta sortimentet hos Systembolaget. Ginen har mottagits […]

Umida Group AB (publ) publicerar sin Årsredovisning 2022.

Årsredovisningen för Umida Group AB (publ), avseende räkenskapsåret 2022, är tillgänglig på www.umidagroup.com. För ytterligare information, kontakta: Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Umida: VD-brev maj 2023

Hej alla aktieägare,   Jag önskar här ge utvalda uppdateringar kring bolagets status och utveckling.   USA Under slutet av det första kvartalet genomförde vår distributör i USA, Amroth, sin hittills enskilt största försäljning när 12 440 flaskor KISS lämnade lagret och gick direkt ut till dagligvaruhandelsbutiker i Kalifornien. Det är mycket positivt att vi ser […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – mars 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 12 537 KSEK (13 029 KSEK), en försämring med 4% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 2 974 KSEK (4 175 KSEK), en […]

UMIDA: Inleder ett sälj- och distributionssamarbete med Herrljunga Drycker

Umida Group AB (publ) och Herrljunga Drycker har ingått ett samarbete gällande säljkårsbearbetning och distribution av varumärkena Ekobryggeriet och JÄRN till dagligvaruhandeln i Sverige. Avtalet har ingåtts under april och Herrljunga har påbörjar försäljning av Umidas produkter. Under mitten av april avslutades sälj- och distributionsavtalet med the Nordic Soda Company gällande varumärket Ekobryggeriet. Direkt efter […]

UMIDA: Lanserar den första juni det nya egna varumärket Doctor Cane via mörk rom i 375 butiker

Umida Group AB (publ) meddelade den 22 december förra året att bolaget vunnit Systembolagets senaste upphandling av mörk rom. Vid upphandlingen sökte Systembolaget efter en mörk rom med hållbarhetscertifiering och bolagets produkt gick segrande när de inskickade produkterna hade blindprovats. Produkten kommer nu att finnas på hyllan i minst 375 butiker under det nya egenutvecklade […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering inleds 13:45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 […]

UMIDA: Vinner glöggupphandling på ALKO för sjätte året i rad, beräknas addera ca 1,5 MSEK i nettoomsättning

Umida vinner återigen en blindprovning och räknar hem en upphandlingsvinst för sjätte året i rad. Till vintern lanseras den åttonde glöggprodukten på sex år hos det finska monopolet ALKO som beräknas addera ca 1,5 MSEK i nettoomsättning under 2023.   2018 påbörjades bearbetningen av det finska monopolet ALKO gällande upphandlingar. En skillnad mellan Systembolaget i […]

UMIDA: Vinner Systembolagets senaste upphandling av gin, vinsten beräknas tillföra ca 5 MSEK i nettoomsättning

Umida Group AB (publ) vinner ytterligare en upphandling av gin på Systembolaget och befäster sin position som den ledande aktören när det kommer till att vinna ginupphandlingar. Under det senaste två åren har Umida vunnit fem av Systembolagets totalt tio ginupphandlingar. Ginen kommer att lanseras den första september under ELIN Premium Distilled Gin i en […]

UMIDA: Koncernen kring tidigare ägare av Ekobryggeriet i konkurs

Umida Group AB (publ) förvärvade tidigare under året varumärket Ekobryggeriet från bolaget Ekobryggeriet i Sverige AB. Ekobryggeriet i Sverige ABs huvudägare är the Nordic Soda Company AB. Nu har the Nordic Soda Company AB med övriga koncern-och dotterbolag kommit på obestånd och försatts i konkurs. Konkursen berör inte varumärket Ekobryggeriet på annat sätt än att […]

UMIDA: Ekobryggeriet får nya listningar hos Airshoppen och SAS

Umida Group AB (publ) varumärket Ekobryggeriet har haft listningar av tre produkter hos flygbolaget SAS under drygt ett års tid. Nu adderas även Airshoppen som kund inom flygindustri samt att SAS listar på en ny produkt på till sommaren.   Ekobryggeriet har funnit med på SAS flygningar utanför Sverige under drygt ett års tid. De […]

UMIDA: Tecknar LOI om förvärv av Ekobryggeriet

Umida Group AB (publ) (”Umida”) har tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) om förvärv av varumärket Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB (”Ekobryggeriet i Sverige”), det marknadsledande varumärket inom premiumtonic i Sverige och med närvaro på internationella marknader. Köpeskillingen uppgår till totalt 11 MSEK och erläggs dels med kontanta medel om 6 MSEK, dels med […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – september 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com TREDJE KVARTALET 2022 (juli – september 2022) Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 14 021 KSEK (22 221 KSEK), en nedgång med 37% jämfört med samma period föregående år. Exkluderat föregående års försäljning om […]

UMIDA: Sprider en livshistoria genom ett nytt varumärke för alkoholfria produkter

Umida Group AB (publ) har ambitionen att skapa konkurrenskraftiga alkoholfria produkter i den växande kategorin alkoholfri sprit. Bolaget har tillsammans med fyra entreprenörer skapat ett nytt varumärke för alkoholfria produkter och de två första produkterna kommer att lanseras redan under slutet av året.   Marknaden för alkoholfria spritprodukter är relativ ung samtidigt som kategorin alkoholfritt […]

UMIDA: Inleder nytt samarbete med bandet HELLOWEEN

Umida Group AB (publ) avslutar en av årets stora högtider, Halloween, med att inom affärsområdet Brands For Fans ingå ett samarbetsavtal med det tyska power metal bandet HELLOWEEN. Första produktlanseringen under det nya samarbetet blir en Pumpkin Spiced Gin och beräknas lanseras lagom till årets nästa stora högtid, Jul. Med nya samarbetet adderar nu Brands […]

UMIDA: Vinner Systembolagets senaste upphandling av gin. Ordervärde uppskattas till ca 4 MSEK inom de första 12 månaderna.

Umida Group AB (publ) har vunnit ytterligare en upphandling i Systembolagets första upphandlingsomgång för 2023. Den vunna ginprodukten är ekologisk, hållbar och kommer att lanseras i 375 butiker den första mars 2023. Produkten beräknas generera ca 4 MSEK inom den garanterade listningsperioden som är 12 månader.    Umida har redan vunnit Systembolagets enda upphandling av […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – juni 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com ANDRA KVARTALET 2022 (april – juni 2022) Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 16 028 KSEK (14 586 KSEK), en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år.​ Bruttoresultatet uppgick till 4 856 KSEK […]

UMIDA: Lanserar KISS Cold Gin Navy Strength den 30 augusti

Umida Group AB (publ) kommer den 30 augusti att lansera nästa produkt inom samarbetet med rocklegenderna KISS. Produkten är en uppföljare till den populära och prisbelönta KISS Cold Gin som lanserades under sommaren 2021. KISS Cold Gin Navy Strength kommer att lanseras i Sverige och Europa den 30 augusti för att sedan lanseras i USA […]

UMIDA: Lanserar nästa produkt från varumärket Joluca Cocktails den 16 augusti

Umida Group AB (publ) kommer den 16 augusti att följa upp succélanseringen Joluca Cocktails Rom och Cola med att lansera den andra produkten från varumärket. Den nya produkten beräknas sälja ca 250 000 burkar och generera ca 2,4 MSEK i nettoomsättning under 2022. Umida lanserade den första mars 2022 en blanddryck under det egenutvecklade och delägda […]

UMIDA: Lanserar Monte Flor rött och vitt vin på 10-liters bag in box hos Systembolaget

Umida Group AB (publ) Monte Flors utbud av högkvalitativa röda och vita viner har varit en trotjänare på svenska restauranger under många för såväl matlagning som husets vin. Nu tar Monte Flor en unik position på konsumentmarknaden som de två största bag-in-boxprodukterna på Systembolaget. Monte Flor är ett av Umidas egenutvecklade varumärken som fram tills […]

UMIDA: Insynsköp av nya styrelseledamoten Leif Liljebrunn

Umida Group AB (publ) bolagets nya styrelseledamot Leif Liljebrunn har den 20 maj köpt 40 000 aktie till en snittkurs om 5,99 kr per aktie. Transaktions värde uppgick till 239 600 kr. Efter transaktionen äger Leif totalt 60 000 aktier i bolaget. För ytterligare information, kontakta: Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022 Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – mars 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com FÖRSTA KVARTALET 2022 (januari – mars 2022) Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 13 029 KSEK (11 432 KSEK), en ökning med 14% jämfört med […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 10 maj 2022 kl. 14.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021. Resultatdisposition i […]

UMIDA: Växer närvaron i Europa samt ställer ut vid ProWein 2022

Umida Group AB (publ) ökar försäljningen i Europa via att nya marknader öppnas upp. Samtidigt kommer Umida för första gången i bolagets historia att finnas representerad vid vin- och spritbranschens största branschmässa, ProWein i Düsseldorf 15-17 maj. Umida har inlett ett nytt samarbete med Amber Beverages Germany som distributör för KISS-produkterna i Tyskland. Amber Beverages […]

UMIDA: Ingår samarbete med Axyer

Umida Group AB (publ) har under april ingått ett samarbete med Axyer. Som ett led i att stärka relationen med aktieägarna har Umida ingått samarbete med den nya diskussionsplattformen Axyer, målet är att erbjuda aktieägarna säkrare diskussioner med verifierade medlemmar. Axyer är en diskussionsplattform där medlemmarna är verifierade med e-legitimation. En social media plattform med […]

UMIDA: Två KISS rom-produkter får listning på Total Wine & More i USA.

Umida Group AB (publ) har under 2022 fortsatt arbetet med lanseringen av bolagets spritprodukter tillsammans med rockbandet KISS i USA. Två romprodukter får nu sina första listningar hos Wine & More, den största butikskedjan i USA inom sin bransch. Efter kraftiga initiala fraktförseningar finns nu alla fyra KISS produkter på lager hos bolagets amerikanska distributör […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i UMIDA GROUP ab (publ) Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering inleds 13:45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den […]

UMIDA: Joluca Rom & Cola har redan sålt över 100 000 burkar från Systembolagets hyllor

Umida Group AB (publ) lanserade den 1 mars första produkten inom det nya varumärket Joluca Cocktails som delägs tillsammans med influensertrion JLC. Produkten Joluca Rom & Cola har fått en flygande start från Systembolagets hyllor och sålde första månaden 100 000 burkar. Under början av 2022 inledde Umida ett nära samarbete med en av Sveriges mest […]

UMIDA: Presenterar bolaget på Aktieägarnas Stora aktiedag i Stockholm, 14 mars

Umida Group AB (publ) har nyligen publicerat sin bästa delårsrapport i bolagets historia och nu kommer bolagets VD Filip Lundquist återberätta hur bolaget lyckats nå sina mål, vilken vision och vilket fokus bolaget har framåt. Den 14 mars 2022 och kl 15:00-15:30 medverkar Umida Group AB (publ) på Aktiespararnas Stora aktiedag i Stockholm. Filip Lundquist […]

UMIDA: Valberedning utsedd i Umida Group AB (publ)

En valberedning har utsetts i Umida Group AB (publ) med deltagare från bolagets tre största ägare, Björn Svensson via bolag, Mats Jämterud, privat och via bolag samt Ulf Jakobsson. Valberedningen har formerat sig och utsett Björn Svensson till valberedningens ordförande. Inget arvode utgår för valberedningens ledamöter. Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag till valberedningens ledamöter […]

Umida Group AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Pressmeddelandet är en sammanfattning av bokslutskommunikén januari – december 2021. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com FJÄRDE KVARTALET 2021 (oktober – december 2021) Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 32 154 KSEK (26 620 KSEK), en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år. Bruttovinsten uppgick till 13 777 […]