Umida Group AB

Umida Group AB (publ) och Herrljunga Drycker har ingått ett samarbete gällande säljkårsbearbetning och distribution av varumärkena Ekobryggeriet och JÄRN till dagligvaruhandeln i Sverige. Avtalet har ingåtts under april och Herrljunga har påbörjar försäljning av Umidas produkter.

Under mitten av april avslutades sälj- och distributionsavtalet med the Nordic Soda Company gällande varumärket Ekobryggeriet. Direkt efter avslutet ingicks ett nytt avtal med det välrenommerade företaget Herrljunga Drycker. Herrljunga är ett familjeföretag i fjärde generation. Familjen Branmark tog över företaget 1945 och sedan dess har verksamheten expanderat varje år.

Umidas avtal med Herrljunga innebär att Herrljunga kommer att bearbeta butiker inom dagligvaruhandeln med ambition om att växa försäljningen av varumärkena Ekobryggeriet och JÄRN. Herrljunga har en stark dryckesportfölj och produkterna från Ekobryggeriet och JÄRN kompletterar övriga portfölj på ett bra sätt. För Umida innebär skiftet till Herrljunga bättre kommersiella villkor än tidigare och en stabil långsiktig partner.

”Herrljunga är ett stabilt familjeföretag och en bra partner för oss framåt. Jag känner mig väldigt glad över skiftet från Nordic Soda Company till Herrljunga. Jag är övertygad om att Herrljungas kompetens kommer att hjälpa oss utveckla Ekobryggeriet och JÄRN än mer i dagligvaruhandeln.” säger Filip Lundquist, VD på Umida Group AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

 

Lämna ett svar