Umida Group AB

Umida Group AB (publ) förvärvade tidigare under året varumärket Ekobryggeriet från bolaget Ekobryggeriet i Sverige AB. Ekobryggeriet i Sverige ABs huvudägare är the Nordic Soda Company AB. Nu har the Nordic Soda Company AB med övriga koncern-och dotterbolag kommit på obestånd och försatts i konkurs. Konkursen berör inte varumärket Ekobryggeriet på annat sätt än att Umida utsåg the Nordic Soda Company AB som distributör av varumärket till dagligvaruhandeln, ett avtal som avslutades under mitten av april.

Den 20 april försattes the Nordic Soda Company inklusive koncern- och dotterbolag i konkurs. Konkursen påverkar inte varumärket Ekobryggeriet eller dess produkter. För Umida innebär konkursen en möjlig risk gällande kundfordringar mot the Nordic Soda Company AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Lämna ett svar