Umida Group AB

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – juni 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 21 452 KSEK (16 028 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 4 169 KSEK (4 856 KSEK), en försämring med 14% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 19,4% vilket är under föregående år. Bruttovinstmarginalen minskar med anledning av högre logistikkostnader i samband med Nordic Soda Companys konkurs, högre inköpskostnader, högre lagerkostnader, samt mindre gynnsam produktmix.
 • Operationella kostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till -5 385 KSEK (-7 139 KSEK), en besparing under kvartalet på cirka 1 754K SEK (25%).
 • EBITDA uppgick till -757 KSEK (-1 702 KSEK), en förbättring med 945 KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 881 KSEK (-2 131 KSEK), en förbättring med 250 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till 1 610 KSEK (-3 326 KSEK). En förbättring med 4 936K SEK.

FÖRSTA HALVÅRET 2023

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 33 989 KSEK (29 057 KSEK), en ökning med 17% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 7 143 KSEK (9 031 KSEK), en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år.
 • Operationella kostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till -10 141 KSEK (-13 087 KSEK), en förbättring med 2 946K SEK jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 021 KSEK (-4 027), en marginell förbättring med 5 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -3 057 KSEK (-6 007 KSEK).

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2022)

”Det andra kvartalet har inneburit många steg i rätt riktning för bolaget. Trots ett fortsatt utmanande omvärldsklimat och en svag konjunktur som påverkat försäljningen i stort negativt så visar vi positiv utveckling. Vår nettoomsättning exklusive punktskatter växer med 34%, vi sänker våra operationella kostnader exklusive avskrivningar enligt plan med 25% (1,8 MSEK), vi förbättrar EBITDA-resultat men framförallt har vi kraftigt förbättrat kassaflödet från den löpande verksamheten med 5 MSEK. Den enda punkten där vi försvagas mot föregående år är vår bruttomarginal som pressats ner av flera olika skäl, en av utmaningarna är den svaga kronan som slår hårt mot våra inköp som främst görs i euro. Detta gör att resultatet på sista raden kommer in negativt. Systembolagets utveckling under det första halvåret har +/-0 jämfört med 2022 och många kategorier har det utmanande. Vi fortsätter dock att växa och stärker våra andelar på Systembolaget tack vare vår växande produktportfölj.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Umida Group AB (publ) Delårsrapport Q2 2023

Attachments

Lämna ett svar