Umida Group AB

Umida Group AB (publ) VD Filip Lundquist har ökat sitt ägande i bolaget den senaste tiden och köpte under fredagen den 13 oktober ytterligare 90 000 aktier över marknaden. Totalt har Filip Lundquist förvärvat 130 000 aktier den senaste tiden och totalt uppgår innehavet i bolaget nu till 312 304 aktier.

Filip Lundquist har varit VD i bolaget sedan 2020. Han har de senaste månaderna ökat till ägande i bolaget genom att köpt aktier över marknaden. Senaste köpet över marknaden omfattade 90 000 aktier och skedde till kursen 1,172 kr per aktie. Efter den senaste tidens förvärv uppgår Filips innehav i bolaget till 312 304 aktier.

”Tyvärr har vi haft ett säljtryck på vår aktie senaste tiden, främst drivet av att konkursboet till Ekobryggeriet i Sverige AB säljer stora delar av sina 1 250 000 vederlagsaktier över marknaden. Vi har försökt förhindra detta genom ett antal skarpa och konkreta initiativ men har inte lyckats nå fram hos konkursförvaltaren. Dock bra och positivt att en del av dessa aktier nu har hamnat hos vår VD som fortsatt stärka sitt ägande i bolaget.” säger Mats Jämterud, Ordförande i Umida Group AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Lämna ett svar