Umida Group AB

Umida Group AB (publ) (”Umida”) har tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) om förvärv av varumärket Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB (”Ekobryggeriet i Sverige”), det marknadsledande varumärket inom premiumtonic i Sverige och med närvaro på internationella marknader. Köpeskillingen uppgår till totalt 11 MSEK och erläggs dels med kontanta medel om 6 MSEK, dels med revers uppgående till 5 MSEK, att användas som betalning för nyemitterade B-aktier i Umida till en kurs om 4 kronor per aktie. Genom affären tillförs Umida en omsättning på cirka 25 MSEK på årsbasis med ett EBITDA resultat på 10%.

Förvärvet är en inkråmsaffär med bolaget Ekobryggeriet i Sverige AB där Umida via det helägda dotterbolaget Götene Vin & Sprit AB förvärvar bl a rättigheterna till varumärket Ekobryggeriet och den portfölj av premiumtonics och drinkmixers som Ekobryggeriet i Sverige säljer på flera marknader genom olika distributionskanaler. Ekobryggeriet i Sveriges produktion är outsourcad och huvuddelen av försäljningen sker via dagligvaruhandeln till svenska konsumenter.

Affären värderar Ekobryggeriet till [högst] 11 MSEK [efter avräkning för övertagna förpliktelser]. Vid full köpeskilling betalas den till 54%, motsvarande 6 MSEK, genom kontant betalning, samt till 46%, motsvarande 5 MSEK genom revers, som ska användas som betalning såsom apportegendom för nyemitterade B-aktier i Umida till en överenskommen kurs om 4 kronor per aktie. Den kontanta betalningen kommer att ske vid tillträdet med 3 MSEK från bankfinansiering och 3 MSEK med egna medel. För nyemission av B-aktier i Umida avser styrelsen fatta beslut med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022. Affären är villkorad av att bindande överlåtelseavtal ingås, vilket beräknas ske senast mitten av januari 2023.

”Umidas förvärvsstrategi är att fokusera på starka varumärken med god lönsamhet och en underliggande utvecklingspotential. Teamet bakom Ekobryggeriet har gjort en fantastisk resa i att bygga upp ett ledande varumärke inom premiumtonics. Nu tar vi med både ödmjukhet och höga ambitioner över och integrerar Ekobryggeriet i vår nuvarande struktur vilket omedelbart skapar stora synergier på både kostnads- och intäktssidan.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Umida Group AB (publ).

”Vi har de senaste åren arbetat ihärdigt för att bredda vårt erbjudande av egenägda varumärken, där bland andra ELIN, Vinfabriken och Joluca kompletterar den licensierade portföljen med varumärken som KISS, Motörhead och Def Leppard. Genom att nu kunna inkludera Ekobryggeriet, det marknadsledande varumärket inom premiumtonic i Sverige, så öppnas en stor mängd möjligheter. Vi får dels fotfäste i dagligvaruhandeln med ökat antal säljkanaler och fler kontakter med konsumenterna. Dessutom ser vi en stor uppsida i att utveckla Ekobryggeriet till en ledare aktör inom drinkmixers, inklusive att bredda varumärket till Systembolaget samt öka antalet exportmarknader.” säger Filip Lundquist, VD i Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, Ordförande, Umida Group AB (publ), telefon 070 663 72 72

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), telefon: 076 942 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [19] december 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *