Umida Group AB

Årsredovisningen för Umida Group AB (publ), avseende räkenskapsåret 2022, är tillgänglig på www.umidagroup.com.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Lämna ett svar