Umida Group AB

Umida Group AB (publ) bolagets nya styrelseledamot Leif Liljebrunn har den 20 maj köpt 40 000 aktie till en snittkurs om 5,99 kr per aktie. Transaktions värde uppgick till 239 600 kr. Efter transaktionen äger Leif totalt 60 000 aktier i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21