Umida Group AB

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – juni 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

ANDRA KVARTALET 2022 (april – juni 2022)

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 16 028 KSEK (14 586 KSEK), en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år.​
  • Bruttoresultatet uppgick till 4 856 KSEK (5 324 KSEK), en försämring med -9% jämfört med samma period föregående år. ​
  • Operationella kostnaderna uppgick till -7 559 KSEK (-5 984 KSEK), en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år. ​
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 131 KSEK (-373 KSEK), en försämring med ​
    -1 758 KSEK.​
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -3 326 KSEK (1 883 KSEK).

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2021)

” Umida visar återigen tillväxt i en alltmer utmanande omvärld. Trots tuffa tillväxttal från föregående år visar vi att vi kan fortsätta att växa. Vi växer vår portfölj av produkter och tar marknadsandelar hos Systembolaget. Vi ökar även försäljningen utanför Sverige samt inom vårt storkökssortiment. Vi har högre operationella kostnader jämfört med föregående år vilket är ett resultat av våra satsningar på KISS i USA, fortsatt utveckling av vår digital närvara samt utveckling av våra egna varumärken. Det är glädjande att våra egna varumärket under det första kvartalet står för över 50% av nettoomsättningen. Umida Brands är ett affärsområde som kommer fortsätta växa när vi under det tredje kvartalet lanserar den andra produkten inom Joluca Cocktails och under det fjärde kvartalet lanserar den femte produkten under varumärket ELIN. Nu går vi in i Q3 och Q4 som är vår starkaste period på året. Vi har två viktiga nylanseringar redan under augusti och många andra projekt i pipen. Vi ser fram emot en händelserik höst och stark avslutning av 2022 som ska borga för en stark start av 2023. ”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Umida Delårsrapport Q2 2022

Attachments