Umida Group AB

Umida Group AB (publ) Ekobryggeriet tonic har fått kraftigt förbättrad distribution hos Axfoods butiker från vecka 15 genom att den relativt nya flaskstorleken om 500 ml listats nu centralt hos Axfood. Listningen gäller i 369 butiker i kedjorna Willys, Willys Hemma, City Gross, Hemköp och Matrebellerna.

Över 90% av försäljningen inom Ekobryggeriet tonic kommer från flaskstorleken 200 ml. Storleken 500 ml har funnits i sortimentet som en kampanjvara utan några centrala listningar. Under 2023 syntes en tydlig trend i att konsumenter sökte ett attraktivare literpris på sin premiumtonic vilket fick oss att fram en ny flaska och ny prisbild på storleken 500 ml. Axfood med bland annat butikskedjorna Willys, Willys Hemma, Citygross, Hemköp och Matrebellerna kommer från vecka 15 att centralt lista 3 olika tonicprodukter i 500 ml flaskor från Ekobryggeriet. Tonicsmakerna som kommer att finnas i butikerna är storsäljarna Original, Granskott och Rabarber. Totalt kommer 369 av Axfoods butiker att centralt lista produkterna, vilket innefattar alla butiker inom Willys, Willys Hemma och City Gross samt delar av Hemköps och Matrebellernas butiker. Utöver de nya centrala listningarna av tonic på 500 ml kommer Axfood att förbättra de centrala listningarna för sex tonicprodukter i 200 ml flaskor. Förbättringen består av fulla centrala listningar i alla City Gross butiker samt delar av Hemköps och Matrebellernas butiker. Totalt beräknas dessa nya centrala listningar generera över 3 MSEK i försäljning till Umida under 2024.

Axfood blir med detta den första kedja att centralt lista Ekobryggeriets tonic i 500 ml flaskor. Axfood är en av de dagligvaruhandelskedjor som går allra starkast just nu och det finns ett starkt fokus kring att erbjuda kunderna högkvalitativa svenska varor vilket gör att Ekobryggeriets produkter passar väl in för både Axfood och dess kunder.

”Vi har under 2023 sett en tydlig trend att konsumenter söker sig till större format för att få ett bättre literpris på sin premiumtonic. Att Axfood är först ut att central lista Ekobryggeriets tonic på 500 ml flaska visar att både vi och Axfood är rätt ute. Jag tror att detta kommer bli en mycket stark lansering under 2024. Antalet butiker visar också att Axfood verkligen tror på detta nya koncept. Denna positiva nyhet gör att Ekobryggeriet startar 2024 på bästa sätt.” säger Filip Lundquist, VD på Umida Group AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

 

Lämna ett svar