Umida Group AB

Umida vinner återigen en blindprovning och räknar hem en upphandlingsvinst för sjätte året i rad. Till vintern lanseras den åttonde glöggprodukten på sex år hos det finska monopolet ALKO som beräknas addera ca 1,5 MSEK i nettoomsättning under 2023.  

2018 påbörjades bearbetningen av det finska monopolet ALKO gällande upphandlingar. En skillnad mellan Systembolaget i Sverige och ALKO i Finland är att hos ALKO så vägs design och varumäklare in vid upphandlingsförfarande medan det hos Systembolaget är 100% blindprovning som avgör upphandlingen. Därför utvecklades varumärket G-Glögi unik för den finska marknaden under våren 2018. Redan 2018 vann bolaget två upphandlingar med varumärket G-Glögi och lanserade till julen 2018 en ekologisk vitvinsglögg och en ekologisk rödvinsglögg. ALKO har inget förfarande med återlistningar för glögg likt det upplägget som finns hos Systembolaget. Därav är det viktigt att fortsätta vinna upphalningar för att kunna bygga ett varumärke inom glögg i Finland.

För glöggupphandlingarna 2023 offererades återigen olika glöggprodukter under varumärket G-Glögi och återigen lyckades Umida säkra en vinst. Med denna vinst har Umida lyckats vinna minst en av ALKOs glöggupphandlingar sex år i följd. Produkten som kommer att finnas hos ALKOs butiker denna säsong är en starkvinsglögg med smak av apelsin och choklad. Produkten beräknas ge en nettoomsättning om ca 1,5 MSEK med en bruttomarginal över bolagets långsiktiga mål om 45%.

”Det är ett imponerade resultat att vi lyckats vinna minst en glöggupphandling sex år i följd. Detta gör att vårt varumärke G-Glögi nu är väl etablerat på den finska marknaden och ALKOs inköpare uppskattar både varumärket och vätskan. Den nya produkten beräknas ge ett bra extra tillskott till försäljningen vilket är positivt när marknaden i stor ser nedgångar.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Lämna ett svar