Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har under april ingått ett samarbete med Axyer. Som ett led i att stärka relationen med aktieägarna har Umida ingått samarbete med den nya diskussionsplattformen Axyer, målet är att erbjuda aktieägarna säkrare diskussioner med verifierade medlemmar.

Axyer är en diskussionsplattform där medlemmarna är verifierade med e-legitimation. En social media plattform med smarta funktioner riktat mot finansmarknaden. Detta är ett sätt att värna om aktieägarna genom att säkerställa att information som skrivs om bolaget, skrivs av verifierade medlemmar, och att aktieägare ska basera sina resonemang på fakta och evidens som inte störs av försök till manipulation.

”Genom detta samarbete hoppas vi signalera till aktieägarna att vi är måna om deras investering och att dem ska kunna följa oss på ett strukturerat sätt med bred information om Umida som noterat bolag. Vi vill samtidigt stötta Axyers initiativ genom att ge aktieägarna en ärlig chans att ha berikade diskussioner med andra verifierade aktieägare och investerare. Vi ser även Axyers företagskort som en utmärkt yta att ytterligare synliggöra information om Umida på ett överskådligt sätt. Både för befintliga och nya möjliga aktieägare.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

”Vi har de senaste åren sett att börsklimatet har blivit allt sämre på grund av de oreglerade forum som finns idag. Digitaliseringen har verkligen nått aktiemarknaden, och det har medfört större utmaningar för att undvika vilseledande informationsspridning och spekulationer som ofta saknar substans. Vi ser fram emot samarbetet med Umida Group, och hoppas kunna trygga aktieägarna ytterligare och att dem ska kunna följa sin investering på ett tydligt sätt genom att Umida förtydligar och kommunicerar material i Axyers plattform.” säger Affärsansvarige på Axyer, Carl-Marcus Aman

Umida Group släpper även en VD-intervju i samarbete med Axyer, vilken finns tillgänglig via länken: https://www.youtube.com/watch?v=RUiQtWP0BF4&feature=youtu.be

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)769 42 41 21