Umida Group AB

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – mars 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

FÖRSTA KVARTALET 2022 (januari – mars 2022)

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 13 029 KSEK (11 432 KSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttovinsten uppgick till 4 175 KSEK (3 909 KSEK), en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år.
  • Operationella kostnaderna uppgick till -6 373 KSEK (-4 648 KSEK), en ökning med 37% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 896 KSEK (85 KSEK), en försämring med -1 981 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -1 692 KSEK (79 KSEK), en resultatförsämring med -1 771 KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till -1 294 KSEK (415 KSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -2 681 KSEK (-2 581 KSEK).

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2021)

”Nu har vi passerat det första kvartalet under 2022, efter vårt bästa år hittills, 2021. Det första kvartalet är alltid vårt svagaste kvartal då våra produkter har en stark säsongsvariation. Under det första kvartalet 2022 visar vi en tillväxt på 14% jämfört med föregående år i nettoomsättning och för det 6:e kvartalet i rad en högre tillväxt än tidigare år.*

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Attachments