Umida Group AB

Umida Group AB (publ) skrev 2021 ett distributionsavtal med den amerikanska distributören Amroth LLC kring lansering av KISS spritportfölj i USA. De initiala distributionsmålen för lanseringen uppnåddes ej och Amroth LLC har släpat med betalningar sedan 2022. Bolagen har nu ingått ett förlikningsavtal gällande kvarvarande skuld vilket kommer inbringa ca 7 MSEK i likviditet till Umida under det första kvartalet.  

Efter en mycket lyckad försäljning av KISS spritportfölj i Sverige och Europa under slutet av 2020 ingicks ett avtal kring att utvidga försäljningen till världens största spritmarknad, USA. Avtal ingicks med den amerikanska distributören Amroth LLC och totalt såldes ca 100 000 flaskor till ett värde om dryga 20 MSEK under hösten 2021. Lanseringen i USA försenades sedan avsevärt på grund av de globala fraktproblem som rådde under hösten 2021 med ett uteblivet lanseringsfönster som följd. Förseningen samt en lägre konvertering ledde till att amerikanska distributören satt med stora lager och en långsammare försäljning än beräknat. Betalningar påbörjades under mitten av 2022 avvika från de avtalade betalningsvillkoren. Per den sista september 2023 hade betalningar inkommit uppgående om totalt ca 13 M SEK. Kvarvarande kundfordran var vid samma tidpunkt värderad till 13 MSEK efter uppjusteringar drivet av ett ökat dollarvärde samt en ränteskuld.

Umida och Amroth har nu tecknat ett förlikningsavtal innebärande att Amroth betalar Umida ca 7 MSEK under det första kvartalet mot att Umida skriver av resterade skuld vilken då övergår till en rabatt mot Amroth. Umida har hittills ej lämnat några större rabatter till Amroth vilket annars är brukligt som leverantör. Nedskrivningen av kundfordran är inte önskvärd men affären har inbringat ca 20 MSEK med ett positivt nettoesultat för Umida. Nedskrivningen av kundfordran om ca 6 MSEK inkl räntor kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2023.

”Försäljningen av KISS spritportfölj till den amerikanska marknaden var ett stort genombrott för oss som sedan vände till en stor utmaning. I Sverige och Europa sålde vi över 100 000 flaskor under knappt ett år så vare sig vi eller vår distributör kunde föreställa oss att vi inte skulle sålt mer än dryga 50 000 flaskor under 2 år i USA. Givet omständigheterna är det dock bra att vi nu fått ett avslut på denna process med ett välbehövligt likviditetstillskott. Vår tidiga uppskattning om en försäljningsvolym om totalt ca 20 MSEK blir trots allt uppfyllt.” säger Filip Lundquist, VD på Umida Group AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

 

Lämna ett svar