Umida Group AB

Umida: Styrelsen beslutar om en riktad emission av units om cirka 8m SEK samt en vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Umida Group AB (publ) (”Umida Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av units uppgående till en teckningslikvid om cirka 8 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO1 till en på förhand vidtalad grupp av investerare (den ”Riktade Emissionen”). För […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 mars 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 09.30.   ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda […]

UMIDA: Ekobryggeriet får nya centrala listningar hos Axfood, väntas öka nettoomsättningen med över 3 MSEK under 2024

Umida Group AB (publ) Ekobryggeriet tonic har fått kraftigt förbättrad distribution hos Axfoods butiker från vecka 15 genom att den relativt nya flaskstorleken om 500 ml listats nu centralt hos Axfood. Listningen gäller i 369 butiker i kedjorna Willys, Willys Hemma, City Gross, Hemköp och Matrebellerna. Över 90% av försäljningen inom Ekobryggeriet tonic kommer från […]

Umida Group AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Bokslutskommunikén januari – december 2023. Bokslutskommunikén är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com HELÅR 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter och övriga rörelseintäkter uppgick till 72 588 KSEK (56 905 KSEK), en förbättring med 28% jämfört med föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 13 197 KSEK (16 332 KSEK), […]

UMIDA: Ingått förlikningsavtal med Amroth LLC vilket ger ca 7 MSEK i likviditet under första kvartalet

Umida Group AB (publ) skrev 2021 ett distributionsavtal med den amerikanska distributören Amroth LLC kring lansering av KISS spritportfölj i USA. De initiala distributionsmålen för lanseringen uppnåddes ej och Amroth LLC har släpat med betalningar sedan 2022. Bolagen har nu ingått ett förlikningsavtal gällande kvarvarande skuld vilket kommer inbringa ca 7 MSEK i likviditet till […]

UMIDA: Lanserar Joluca Cocktails i 618 butiker i Danmark

Umida Group AB (publ) har fått listning av två produkter från Joluca Cocktails i 618 danska dagligvaruhandelsbutiker från vecka 35 2024. Försäljning sker direkt till Salling Group vilka är Danmarks största dagligvaruhandelsaktör. Försäljningen väntas generera minst 2 MSEK under 2024.   Joluca Cocktails rom & cola samt Joluca Cocktails gin & tonic kommer från mitten […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – september 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com TREDJE KVARTALET 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 18 787 KSEK (14 021 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 3 984 KSEK (3 772 KSEK), en […]

UMIDA: Lanserar idag ett nytt samarbete med Skid Row

Umida Group AB (publ) lanserar idag en spritportfölj med amerikanska rockgruppen Skid Row. Portföljen inkluderar Skid Row 18 and Life Single Origin Ultra Premium Rom samt Skid Row Midnight Vodka. Skid Row, som har flera platinaskivor och är kända för sina elektrifierande framträdanden och tidlösa hits och tar nu sin passion för musik och kopplingen […]

UMIDA: Lanserar idag Ekobryggeriet i Grekland

Umida Group AB (publ) lanserar idag tonic- och drinkmixervarumärket Ekobryggeriet i Grekland på Athens Bar Show. Etableringen i Grekland görs med den välrenommerade distributören ProDrinks. Grekland kommer bli den första pilotmarknaden i Ekobryggeriets internationella tillväxtresa. Ekobryggeriet fortsätter att behålla positionen som det marknadsledande varumärket inom kategorin premiumtonic på den svenska dagligvaruhandeln men vi har hittills […]

UMIDA: VD köper 90 000 aktier och ökar sitt ägande i bolaget

Umida Group AB (publ) VD Filip Lundquist har ökat sitt ägande i bolaget den senaste tiden och köpte under fredagen den 13 oktober ytterligare 90 000 aktier över marknaden. Totalt har Filip Lundquist förvärvat 130 000 aktier den senaste tiden och totalt uppgår innehavet i bolaget nu till 312 304 aktier. Filip Lundquist har varit VD i bolaget […]

Umida: VD-brev oktober 2023

Hej alla aktieägare, Jag hoppas att allas höst har börjat på bästa sätt. För oss på Umida går vi nu in i väldigt intensiv period med högsäsong för både sprit och glögg. Som kommunicerat vid den senaste delårsrapporten har vi fortfarande utmaningar med bruttomarginalen vilket pressar lönsamheten. Under hösten kommer vi se högre bruttomarginaler jämfört […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – juni 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com ANDRA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 21 452 KSEK (16 028 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 4 169 KSEK (4 856 KSEK), en […]

UMIDA: Lanserar den tredje produkten från Joluca Cocktails, Joluca Lada Pineapple & Coconut

Umida Group AB (publ) startade under 2022 det delägda varumärket Joluca Cocktails. Två produkter lanserades under 2022 och dessa har nått en försäljning över 550 000 burkar och en nettoomsättning över 5 MSEK. Idag lanseras den tredje produkten, Joluca Lada Pineapple & Cocnut. Under lanseringsfasen kommer produkten att finnas tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment och förutspås […]

UMIDA: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 13 juni 2023 kl. 14.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022. Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att […]

UMIDA: Lanserar idag Ekobryggeriet Ekologisk Snaps

Umida Group AB (publ) lanserar idag den andra spritprodukten under varumärket Ekobryggeriet, en ekologisk snaps med lägre alkohol. Snapsen finns nu att beställa i Systembolagets beställningssortiment. Ekobryggeriet är idag marknadsledare inom kategorin premiumtonic på den svenska marknaden. Den första mars i år lanserades Ekobryggeriet Ekologisk gin i det fasta sortimentet hos Systembolaget. Ginen har mottagits […]

Umida Group AB (publ) publicerar sin Årsredovisning 2022.

Årsredovisningen för Umida Group AB (publ), avseende räkenskapsåret 2022, är tillgänglig på www.umidagroup.com. För ytterligare information, kontakta: Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Umida: VD-brev maj 2023

Hej alla aktieägare,   Jag önskar här ge utvalda uppdateringar kring bolagets status och utveckling.   USA Under slutet av det första kvartalet genomförde vår distributör i USA, Amroth, sin hittills enskilt största försäljning när 12 440 flaskor KISS lämnade lagret och gick direkt ut till dagligvaruhandelsbutiker i Kalifornien. Det är mycket positivt att vi ser […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – mars 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 12 537 KSEK (13 029 KSEK), en försämring med 4% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 2 974 KSEK (4 175 KSEK), en […]

UMIDA: Inleder ett sälj- och distributionssamarbete med Herrljunga Drycker

Umida Group AB (publ) och Herrljunga Drycker har ingått ett samarbete gällande säljkårsbearbetning och distribution av varumärkena Ekobryggeriet och JÄRN till dagligvaruhandeln i Sverige. Avtalet har ingåtts under april och Herrljunga har påbörjar försäljning av Umidas produkter. Under mitten av april avslutades sälj- och distributionsavtalet med the Nordic Soda Company gällande varumärket Ekobryggeriet. Direkt efter […]

UMIDA: Lanserar den första juni det nya egna varumärket Doctor Cane via mörk rom i 375 butiker

Umida Group AB (publ) meddelade den 22 december förra året att bolaget vunnit Systembolagets senaste upphandling av mörk rom. Vid upphandlingen sökte Systembolaget efter en mörk rom med hållbarhetscertifiering och bolagets produkt gick segrande när de inskickade produkterna hade blindprovats. Produkten kommer nu att finnas på hyllan i minst 375 butiker under det nya egenutvecklade […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering inleds 13:45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 […]

UMIDA: Vinner glöggupphandling på ALKO för sjätte året i rad, beräknas addera ca 1,5 MSEK i nettoomsättning

Umida vinner återigen en blindprovning och räknar hem en upphandlingsvinst för sjätte året i rad. Till vintern lanseras den åttonde glöggprodukten på sex år hos det finska monopolet ALKO som beräknas addera ca 1,5 MSEK i nettoomsättning under 2023.   2018 påbörjades bearbetningen av det finska monopolet ALKO gällande upphandlingar. En skillnad mellan Systembolaget i […]

UMIDA: Vinner Systembolagets senaste upphandling av gin, vinsten beräknas tillföra ca 5 MSEK i nettoomsättning

Umida Group AB (publ) vinner ytterligare en upphandling av gin på Systembolaget och befäster sin position som den ledande aktören när det kommer till att vinna ginupphandlingar. Under det senaste två åren har Umida vunnit fem av Systembolagets totalt tio ginupphandlingar. Ginen kommer att lanseras den första september under ELIN Premium Distilled Gin i en […]

UMIDA: Koncernen kring tidigare ägare av Ekobryggeriet i konkurs

Umida Group AB (publ) förvärvade tidigare under året varumärket Ekobryggeriet från bolaget Ekobryggeriet i Sverige AB. Ekobryggeriet i Sverige ABs huvudägare är the Nordic Soda Company AB. Nu har the Nordic Soda Company AB med övriga koncern-och dotterbolag kommit på obestånd och försatts i konkurs. Konkursen berör inte varumärket Ekobryggeriet på annat sätt än att […]

UMIDA: Ekobryggeriet får nya listningar hos Airshoppen och SAS

Umida Group AB (publ) varumärket Ekobryggeriet har haft listningar av tre produkter hos flygbolaget SAS under drygt ett års tid. Nu adderas även Airshoppen som kund inom flygindustri samt att SAS listar på en ny produkt på till sommaren.   Ekobryggeriet har funnit med på SAS flygningar utanför Sverige under drygt ett års tid. De […]

UMIDA: VD ökar sitt ägande i bolaget

Umida Group AB (publ) VD Filip Lundquist har ökat sitt ägande i bolaget den senaste tiden genom att först garantera och teckna nyligen avslutad emission om 100 000 kr samt att den 16 mars köpt aktier över marknaden. Filip Lundquist totala innehav i bolaget uppgår nu till 182 304 aktier.    Filip Lundquist har varit VD i […]

UMIDA: Utökade listningar av Ekobryggeriet på COOP adderar ca 3-5 MSEK i årlig nettoomsättning

Umida Group AB (publ) tillträde varumärket Ekobryggeriet den 28 februari och nu kommer den första positiva nyheten i from av utökade listningar för Ekobryggeriets tonic hos dagligvaruhandlaren COOP. De utökade listningarna beräknas addera ca 3-5 MSEK i nettoomsättning på årlig basis.   Ett av de tidigt uppmärksammade tillväxtområden vid förvärvet av Ekobryggeriet var varumärkets underrepresentation […]

Umida meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Umida Group AB (publ):s (”Umida” eller ”Bolaget”) företrädesemission […]

UMIDA: Slutför tidigare offentliggjort förvärv av inkråm Ekobryggeriet och genomför apportemission om 5 MSEK

Umida Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Umida”) meddelade den 9 januari 2023 att Bolaget, genom sitt helägda dotterbolag Götene Vin & Sprit AB, ingått avtal om förvärv av inkråm med Ekobryggeriet i Sverige AB (”Säljaren”) av bland annat rättigheterna till varumärket Ekobryggeriet och den portfölj av premiumtonics och drinkmixers som Säljaren säljer på flera marknader […]

Komplettering: Umida tillförs cirka 7,8 MSEK i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Komplettering avser tillägg av MAR etikett   Styrelsen […]

UMIDA: Finansiell guidning för 2023

Umida Group AB (publ) ser positivt på 2023 efter ett utmanade 2022. För 2023 prognostiserar bolaget att överträffa 2021 års omsättning på 80 MSEK samt att återvända till positivt rörelseresultat. Förvärvet av varumärket Ekobryggeriet, som tillträds under det första kvartalet 2023 och ett besparingsprogram som initierades efter sommaren 2022 är starka bidragare till vändningen.  Umida […]

Umida Group AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2022

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Bokslutskommunikén januari – december 2022. Bokslutskommunikén är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com HELÅRET 2022 Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 56 904 KSEK (80 393 KSEK), en försämring med 29% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet uppgick till 16 332 KSEK (31 083 KSEK), en […]

Umida tillförs cirka 7,8 MSEK i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Umida Group AB (publ) (”Umida” eller […]

Umida: VD-brev februari 2023

Hej alla aktieägare,   Nu har vi redan avverkat den första månaden under 2023 och det är full aktivitet i bolaget för att 2023 ska bli ett starkt år. Jag har fått många bra frågor från engagerade aktieägare kring förvärvet av Ekobryggeriet samt samarbetet med KISS och bearbetningen av den amerikanska marknaden så jag ämnar […]

Teckningsperioden i Umida Group AB:s företrädesemission inleds i dag

Idag, den 31 januari 2023, inleds teckningsperioden i Umida Group AB:s (”Umida” eller ”Bolaget”) företrädesemission, vilken offentliggjordes den 9 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 januari 2023 till och med den 14 februari 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller […]

Umida offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission

Styrelsen i Umida Group AB (publ) (”Umida” eller “Bolaget”) beslutade den 9 januari 2023, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 8 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Umidas extra bolagsstämma har idag godkänt beslutet om företrädesemissionen. Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan […]

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL) Vid extra bolagsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 26 januari 2023 kl. 10.00 i Stockholm, fattades i huvudsak följande beslut.  Beslut om att godkännande styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare   Stämman beslutade att godkänna styrelsens […]

STÄMMODOKUMENT JANUARI 2023

Revisorsyttrande Umida 13-6 230109.padesStyrelseredogörelse 13 6Umida Group AB (publ) – FullmaktsformulärUmida Group AB (publ) – Styrelseprotokoll_beslut om nyemission

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagsstämma i UMIDA GROUP ab (publ) Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 januari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering inleds 09.45.   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara […]

UMIDA: Ingår förvärvsavtal med Ekobryggeriet i Sverige AB om Ekobryggeriet och genomför företrädesemission om 8 MSEK villkorat av godkännande av extra bolagsstämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Umida Group AB […]

UMIDA: Vinner Systembolagets senaste upphandling av mörk rom och stärker sin ledande position inom hållbara spritdrycker

Umida Group AB (publ) har vunnit ytterligare en upphandling hos Systembolaget. Vid denna upphandlingsomgång sökte Systembolaget efter en mörk rom med hållbarhetscertifiering. Den nya romprodukten blir den första hållbart val-certifierade romen hos Systembolaget och kommer att lanseras i 375 butiker den första juni 2023. Produkten beräknas generera minst 4 MSEK under den garanterade listningsperioden på […]

UMIDA: Lanserar Ekobryggeriet Ekologisk Gin i 375 butiker den första mars 2023

Umida Group AB (publ) kommer att lansera den tidigare kommunicerade ginoffertvinsten för mars 2023 under varumärket Ekobryggeriet. Umida tecknade den 19 december en avsiktsförklaring att förvärva varumärket Ekobryggeriet som är marknadsledande i Sverige inom premiumtonic. Ekobryggeriets Ekologisk Gin blir nu den första spritprodukten under varumärket Ekobryggeriet. Den nya ginprodukten är ekologisk, hållbart val och kommer […]

UMIDA: Tecknar LOI om förvärv av Ekobryggeriet

Umida Group AB (publ) (”Umida”) har tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) om förvärv av varumärket Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB (”Ekobryggeriet i Sverige”), det marknadsledande varumärket inom premiumtonic i Sverige och med närvaro på internationella marknader. Köpeskillingen uppgår till totalt 11 MSEK och erläggs dels med kontanta medel om 6 MSEK, dels med […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – september 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com TREDJE KVARTALET 2022 (juli – september 2022) Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 14 021 KSEK (22 221 KSEK), en nedgång med 37% jämfört med samma period föregående år. Exkluderat föregående års försäljning om […]

UMIDA: Sprider en livshistoria genom ett nytt varumärke för alkoholfria produkter

Umida Group AB (publ) har ambitionen att skapa konkurrenskraftiga alkoholfria produkter i den växande kategorin alkoholfri sprit. Bolaget har tillsammans med fyra entreprenörer skapat ett nytt varumärke för alkoholfria produkter och de två första produkterna kommer att lanseras redan under slutet av året.   Marknaden för alkoholfria spritprodukter är relativ ung samtidigt som kategorin alkoholfritt […]

UMIDA: Inleder nytt samarbete med bandet HELLOWEEN

Umida Group AB (publ) avslutar en av årets stora högtider, Halloween, med att inom affärsområdet Brands For Fans ingå ett samarbetsavtal med det tyska power metal bandet HELLOWEEN. Första produktlanseringen under det nya samarbetet blir en Pumpkin Spiced Gin och beräknas lanseras lagom till årets nästa stora högtid, Jul. Med nya samarbetet adderar nu Brands […]

UMIDA: Vinner Systembolagets senaste upphandling av gin. Ordervärde uppskattas till ca 4 MSEK inom de första 12 månaderna.

Umida Group AB (publ) har vunnit ytterligare en upphandling i Systembolagets första upphandlingsomgång för 2023. Den vunna ginprodukten är ekologisk, hållbar och kommer att lanseras i 375 butiker den första mars 2023. Produkten beräknas generera ca 4 MSEK inom den garanterade listningsperioden som är 12 månader.    Umida har redan vunnit Systembolagets enda upphandling av […]