Umida Group AB

UMIDA: Inleder samarbete med Def Leppard

Umida Group AB (publ) har ingått ett samarbetsavtal med ytterligare ett av världens största rockband, Def Leppard. Under affärsområdet Brands For Fans kommer Umida att lansera två gin-produkter i samarbete med Def Leppard. Produkterna kommer att börja säljas under det andra kvartalet 2022 i både Europa och i USA i samband med bandets turné som […]

Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

  Pressmeddelandet är en sammanfattning av delårsrapporten januari – september 2021. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com TREDJE KVARTALET 2021 (juli – september 2021) Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 22 221 KSEK (11 911 KSEK), en ökning med 86,6% jämfört med samma period föregående år. Bruttovinsten uppgick till 8 […]

UMIDA: Konvertibler upptagna av Umidas ledning om 0,5 MSEK har lösts in mot aktier i Umida.

Umida Group AB (publ) meddelade den 8: april 2021 att bolaget upptagit ett tillfälligt lån om 1 MSEK i samband med att bolagets företagskredit hos SEB utökades från 0,3 MSEK till 3 MSEK för att finansiera bolagets tillväxtresa. Det tillfälliga lånet upptogs med skuldebrev om 0,5 MSEK från tre befintliga ägare samt med skuldebrev med […]

UMIDA: Vinner en ny upphandling på Systembolaget med ELIN Gin värd ca 6 MSEK

Umida Group AB (publ) har vunnit ytterligare en listning hos Systembolaget via en upphandling. Vid denna upphandling sökte Systembolaget tre ginprodukter och Umidas varumärke ELIN tog en av dessa tre platser. Den nya produkten kommer att lanseras den första december 2022 och beräknas omsätta ca 6 MSEK under efterföljande 9 månader.   Systembolaget sökte vid […]