Umida Group AB

 

Pressmeddelandet är en sammanfattning av delårsrapporten januari – september 2021. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

TREDJE KVARTALET 2021 (juli – september 2021)

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 22 221 KSEK (11 911 KSEK), en ökning med 86,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten uppgick till 8 072 KSEK (3 488 KSEK), en ökning med 131,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Operationella kostnaderna uppgick till -6 067 KSEK (-3 397 KSEK), en ökning med 78,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 992 KSEK (435 KSEK), en förbättring med 1 557 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 226 KSEK (194 KSEK), en resultatförbättring med 2 031 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2 583 KSEK (590 KSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -5 158 KSEK (630 KSEK), drivet av omläggning av produktionen till en mer kostnadseffektiv lösning samt inköp och investeringar inför vår stora USA-lansering av KISS-portföljen.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2021 (januari – september 2021)

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 48 239 KSEK (31 720 KSEK), en ökning med 52,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten uppgick till 17 305 KSEK (9 035 KSEK), en ökning med 91,5% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA resultatet uppgick till 2 765 KSEK (-7 493 KSEK), en resultatförbättring med 10 258 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 766 KSEK (-4 427 KSEK), en resultatförbättring med 6 193 KSEK.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2020)

” Det är med glädje och stolthet som vi presenterar den starkaste kvartalsrapporten i bolagets historia. Detta trots att vi fortfarande har ett utmanande omvärldsklimat där pandemin fortsätter att störa både vår försäljning, sourcing och frakter så visar vi en organisk tillväxt om 87% och en resultatmarginal som ligger i linje med vårt mål om 10%. Vi har länge talat om att kunna växa kraftigt och växa organiskt med 87% är ingen lätt uppgift. Att växa kraftigt och samtidigt visa en lönsamhet om 10% är en ännu svårare uppgift och med detta kvartal i ryggen får vi ett skönt kvitto på att vi har rätt fokus och att vårt hårda arbete, smarta investeringar och fokuserade produktstrategi levererar utlovade ambitioner.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Attachments