Nyheter & Finansiell informationUmida Group AB, med organisationsnummer 556740-5070,
registrerades 2007 och har sitt säte i Stockholm.

Umida Group AB är sedan den 31:e januari 2011 listat på Spotlight Stock Market och publicerar kontinuerligt pressmeddelande och
rapporter för att våra intressenter ska ha möjlighet att följa bolagets utveckling.

ISIN-kod: SE0009190788. Kortnamn: UMIDA B