Nyheter & Finansiell informationUmida Group AB, med organisationsnummer 556740-5070,
registrerades 2007 och har sitt säte i Stockholm.

Umida Group AB är sedan den 31:e januari 2011 listat på Spotlight Stock Market och publicerar kontinuerligt pressmeddelande och
rapporter för att våra intressenter ska ha möjlighet att följa bolagets utveckling.

ISIN-kod: SE0009190788. Kortnamn: UMIDA B

Årsredovisningar, prospekt, memorandum och andra dokument

 

2018-11-30InbjudanInbjudan till teckning
av aktier i Umida Group AB
2018-11-30EmissionsmemorandumEmissionsmemorandum
2018-11-30AnmälanAnmälningssedel för teckning av aktier i Umida Group AB
2018-05-08ÅrsredovisningÅrsredovisning 2017
2017-02-23BolagsordningBolagsordning 2017
2016-05-26ÅrsredovisningÅrsredovisning 2016
2016-05-23ÅrsredovisningÅrsredovisning 2015
2015-12-08EmissionsmemorandumMemorandum 2015
2015-12-08TeckningssedelTeckningssedel uf
2015-04-02ÅrsredovisningÅrsredovisning 2014
2015-03-26DokumentFullmakt till årsstämma 2015 (svensk version)
2015-03-26DokumentPower of Attorney AGM 2015 (English version)
2015-01-12TeckningssedelAnmälningssedel teckning units 12-26 januari 2015
2015-01-08EmissionsmemorandumMemorandum med bilder
2014-12-30EmissionsmemorandumMemorandum 2015
2014-06-19TeckningssedelTeckningssedel utan stöd av teckningsrätter
2014-06-05EmissionsmemorandumMemorandum 2014
2014-03-20ÅrsredovisningÅrsredovisning 2013
2013-11-21EmissionsmemorandumMemorandum november 2013
2013-03-19ÅrsredovisningÅrsredovisning 2012
2012-07-11ÅrsredovisningÅrsredovisning 2011
2011-09-19ErbjudandedokumentVillkor och anvisningar 2011
2011-09-19ErbjudandedokumentTeckningssedel 2011
2011-03-22ÅrsredovisningÅrsredovisning 2010