Företrädesemission i Umida Group AB – Februari 2022

Företrädesemission i Umida Group AB (publ) under januari - februari 2022

Umida Group AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 31 januari 2023 – 14 februari 2023.


Om Umida

Umida Group AB (”Umida”, eller ”Bolaget”) är en dryckeskoncern som via affärsområdena Umida Brands, Brands for Fans och Umida Partners producerar och säljer vin, sprit, glögg och andra alkoholhaltiga- och alkoholfria drycker i både egna och externa uppdragsgivares varumärken. Umida säljer och marknadsför även egenutvecklade varumärken, däribland det expansiva dryckesvarumärket ELIN, cocktailvarumärket Joluca och via Brands for Fans marknadsförs alkoholhaltiga drycker tillsammans med diverse världsstjärnor som exempelvis KISS, Motörhead och Def Leppard.

Bolaget har ställt om från att vara ett renodlat produktions- och fyllningsbolag till ett, enligt Bolaget, modernt och snabbrörligt sälj- och marknadsbolag, bland annat genom att sälja en olönsam produktionsanläggning under år 2019 och addera fler varumärken till Bolagets portfölj. Bolaget har idag etablerat en stabil plattform för ytterligare tillväxt med en diversifierad riskspridning via Bolagets olika varumärken, geografiska marknader och målgrupper.

Umidas primära styrkor består i att Bolaget utgör en liten aktör med stor flexibilitet och goda möjligheter att anpassa sig efter trendskiften på marknaden, bland annat då Bolaget har produktionen utlagd hos externa aktörer och inte bedriver egen destilleriverksamhet. Bolaget besitter spetskompetens inom produktutveckling och kan på detta sätt ta fram högkvalitativa och innovativa produkter. Bolagets flexibilitet utgör en konkurrensfördel och skiljer Umida från deras större konkurrenter inom dryckesbranschen.


Bakgrund till Företrädesemissionen

Umida har idag, genom den verksamhetsomstöpning som skett, etablerat en stabil plattform för ytterligare tillväxt med en diversifierad riskspridning via Bolagets olika varumärken, geografiska marknader och målgrupper.

Umidas strategi framåt bygger på organisk tillväxt i kombination med en förvärvsstrategi. Potentiella förvärvsobjekt utgörs av lönsamma bolag med underliggande utvecklingspotential inom något av Umidas tre affärsområden, primärt innovativa bolag inom försäljning och marknadsföring.

Mot bakgrund av ovan tecknades i december 2022 en avsiktsförklaring om att förvärva varumärket Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB och kapitalinjektionen från företrädesemissionen ska möjliggöra delfinansiering av förvärvet.

Villkor

Erbjudandepris
Teckningskursen uppgår till 2,80 SEK

Emissionsvolym
8 MSEK

Teckningsperiod
31 januari 2023 – 14 februari 2023

Säkerställande
Emissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till 4 MSEK, motsvarande 50 procent av emissionenEmissionslikvidens användande

Nettolikviden primärt användas till att finansiera förvärvet samt driften av varumärket Ekobryggeriet samt stärka det löpande rörelsekapitalet i Bolaget och stärka upp kassan inför framtida förvärv.


För mer information, kontakta:

Filip Lundquist
Verkställande Direktör
filip.lundquist@umidagroup.se
+ 46 769 42 41 21