Umida Group AB

Pågående nyemission. Teckna senast 30 november!

Umida Group AB (publ) har inför den viktiga försäljningsperioden av glögg redan överträffat förra säsongens totala försäljning av alkoholfri glögg med över 300 procent. Det utökade sortimentet har tillsammans med mycket god feedback från experter och konsumenter lett till en fyrdubblad försäljning och överträffade försäljningsprognoser. Totalt väntas försäljningen av alkoholfri glögg bidra med 2 MSEK i årlig nettoomsättning.

Umida Group AB (publ) har historiskt sett varit starka på försäljning av vinglögg och starkvinsglögg via Systembolaget. Genom dotterbolaget Vinfabriken har återkommande offertvinster baserat på hög produktkvalitet bidragit till försäljningsframgångar för t ex Vinfabrikens Äppelglögg och årets nyhet Vinfabrikens Blåbärsglögg.

Utöver dessa produkter i Systembolagets fasta sortiment har även produkter som Plura Torpets Glögg lanserats via beställningssortimentet. Förra året tog Umida de första stegen mot försäljning av alkoholfri glögg via dagligvaruhandeln. En lansering i begränsad skala innebar en total försäljning på 19 000 liter. Under 2018 har omfattande produktutveckling utförts och ett ambitiöst införsäljningsprogram gentemot livsmedelsbutiker genomförts tillsammans med Umidas försäljningspartner Conaxess.

Bland annat har synergierna mellan Vinfabrikens produktutveckling och Umidas andra dotterbolag Brands for Fans konceptutveckling resulterat i att Pluras alkoholfria glögg nu är Umidas största produkt i dagligvaruhandeln – ett ytterligare bevis på att Brands for Fans affärsmodell fungerar även utanför produkter i begränsade upplagor. Totalt har försäljningen av alkoholfri glögg till handeln inför årets säsong redan nått över 77 000 liter, en ökning med över 300 procent jämfört med den totala försäljningen 2017.

”Det känns mycket bra att vårt alkoholfria glöggsortiment fått ett så positivt mottagande när nu högsäsongen för glöggdrickande stundar. Vi visste att vi lyckats nå samma höga produktkvalitet på de
alkoholfria produkterna som på vårt prisvinnande glöggsortiment. Vi är väldigt nöjda med det arbete
som vår säljpartner Conaxess gjort gentemot dagligvaruhandeln, det har inneburit att vi redan sålt
över vår prognos av Pluras glögg och hittills levererat en stor mängd halvpallar med glögg till
dagligvarubutiker över hela Sverige.” säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ).

Goda förutsättningar för fortsatt god försäljningstakt

Med två veckor kvar till första advent så letar svenska konsumenter både efter tidigare säkra kort och spännande nyheter i glöggsortimentet. Umida är med den höga införsäljningen väl positionerade och har en kraftig  marknadsföringsplan för att nå fram till konsumenterna med sina budskap om de nya produkterna. Sortimentet har redan uppmärksammats i olika mediers glöggtester och förväntan är hög på kvällstidningarnas viktiga tester, vilka publiceras inom kort.

Fortsatt marknadsföring

Utöver marknadsföring i dagspress och kvällspress kommer en hög närvaro i sociala medier samt gerillamarknadsföring med provsmakningar till konsumenter i julhandeln att genomföras, allt för att så många som möjligt ska uppmärksamma de nya alkoholfria glöggerna och välja dem denna säsong.

UMIDA Group genomför nu en emission – läs mer här!

För ytterligare information, kontakta:
Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.