Umida Group AB

Samarbete med Constellation förlängt till Q2 2017

Umida Group AB (publ) har i samråd med Constellation Brands avtalat om ett fortsatt samarbete avseende produkten Svedka under Q2 2017. Parterna kommer liksom tidigare att under perioden fortsatt diskutera formerna för ett fortsatt samarbete.   I september 2016 meddelades att Umida Group AB (dåvarande Cefour Wine & Beverage Partihandel AB) och Constellation Brands gemensamt […]