Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har i samråd med Constellation Brands avtalat om ett fortsatt samarbete avseende produkten Svedka under Q2 2017. Parterna kommer liksom tidigare att under perioden fortsatt diskutera formerna för ett fortsatt samarbete.

 

I september 2016 meddelades att Umida Group AB (dåvarande Cefour Wine & Beverage Partihandel AB) och Constellation Brands gemensamt beslutat att upphöra med samarbetsavtalet avseende produktionen av Svedka vid utgången av 2016. I december 2016 kommunicerades att avtalet förlängts till och med Q1 2017 och nu har avtalet förlängts ännu en gång och sträcker sig till och med Q2 2017.

 

Uppdraget omfattar flaskfyllning och globala leveranser av Svedka Vodka. Vidare omfattar uppdraget inköp- och vidaredebitering (utan marginal) för Svedkas flaskor, kapsyler, kartonger etc. All produktion kommer fortsatt att ske i Umidas produktionsanläggning Götene Vin & Spritfabrik. I det förlängda avtalet finns ingen konkurrensbegränsning gällande försäljning, vilket möjliggör för Umida Group att ingå nya samarbeten, liknande det för RÅVO vodka.

 

”Det är mycket glädjande med ett fortsatt förtroende från vår partner Constellation Brands med produktionen av Svedka. Götene Vin & Spritfabrik har dessutom en fortsatt positiv utveckling av sitt eget sortiment och för även diskussioner med flera externa uppdragsgivare om helt nya samarbeten. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med Constellation om nya möjligheter parallellt med vårt nuvarande uppdrag för dem.” säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ).

 

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

E-post: katarina.nielsen@umidagroup.thehallwayinternationalschool.com

 

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017. Pressm 2017-03-30

Attachments