Umida Group AB

Då var det fredag igen och dags för ännu en statusuppdatering kring arbetet i Cefour. Att det inte gick ut något veckobrev förra fredagen berodde dels på förberedelserna inför den extra bolagsstämman och dels det faktum att det inte fanns något speciellt att rapportera kring. Den gångna veckan har däremot varit mer händelserik och den mest betydande händelsen var ju givetvis den extra bolagsstämma som hölls i bolagets lokaler i Åhus onsdagen den 16/10.
Det var trevligt att se att så många av er aktieägare tagit sig tid att komma och göra sin röst hörd. Stämman som var kallad av Länsstyrelsen hade syftet att få en ny styrelse på plats vilket är en förutsättning för Cefour för att kunna gå vidare och på sikt kunna återuppta handeln i aktien.
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och följande personer röstades in i Cefours nya styrelse:

• Ben H.J. Slaghekke (nyval)
• Gert Westergren (nyval)
• Jan Källenius (nyval)
• Jan Nilstadius (nyval)

Ett första konstituerande styrelsemöte hölls direkt i anslutning till stämman och Jan Nilstadius valdes till ordförande. Förutom att arbeta för återupptagen handel i aktien kommer fokus att läggas på kort- och långsiktig finansiering samt se över affärsplan och strategier.Till en början kommer styrelsearbetet vara intensivt med frekventa styrelsemöten.

I skrivande stund väntar vi på den fullständiga rapporten från Kalkylbolaget som på Aktietorgets begäran ska ge en oberoende nulägesbild av Cefours status. Mer utförlig information kring denna rapport kommer att lämnas så snart den kommit oss tillhanda.

För egen del känns det oerhört skönt att efter drygt 6 veckor i ”stormens öga” nu ha en styrelse på plats som kan ta de beslut som krävs och samtidigt kan avlasta och ta sig an de utmaningar som ligger framför oss.
I samband med detta kommer därför veckobreven att ersättas av ”normal” informationsgivning i form av pressmeddelanden, nyheter och VD-brev.

Naturligtvis är ni också alltid välkomna att maila mig personligen med frågor, idéer och synpunkter.
Till sist vill jag också passa på att tacka för de många positiva och stöttande telefonsamtal och mail jag fått från aktieägare som uppmuntrat mig under denna kämpiga period, och som precis som jag hoppas att vi nu går in i en period där vi återigen kan fokusera på kärnverksamheten.

Trevlig helg!

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour