Umida Group AB

Efter en minst sagt turbulent och arbetsam period befinner vi oss nu i ett intensivt skede med mycket på agendan. Jag är väl medveten om att resan har ”tärt” på både anställda, styrelse och aktieägare – alla har visat stort prov på både engagemang och tålamod. Ser man tillbaka, finns det mycket som skulle kunna gjorts annorlunda – ser man framåt, finns det bara möjligheter. Den senaste tiden har fokuserats på att utveckla och förbättra Easy Wine Glass, allt från förpackningen och dess innehåll till nyetableringar och marknadssatsningar. Tillsammans med de anställda och styrelsen kan vi konstatera att flera tidigare satsningar inte har varit gynnsamma för bolaget. Allt från prissättning till val av importörer/distributörer har definitivt begränsat möjligheterna för bolaget att nå framgång.

”Receptet” på framgång
Istället för att erbjuda exklusivitet på stora områden till enstaka aktörer, involverar vi nu flera aktörer på samma marknadsområden. Avtal har sagts upp och avslutats med de distributörer som inte genererat väntad försäljning. Därmed har vi nu öppnat upp flera marknader/länder för nya möjligheter. Tidigare prissättningar har varit minst sagt generösa, och har i flertalet affärer inte täckt tillverkningskostnaderna. Jag anser att Easy Wine Glass är en premiumprodukt i segmentet förfyllda vinglas och kan därför inte vara billigast. Med sin unika produktstruktur och design är Easy Wine Glass i flera avseenden det enda skräddarsydda alternativet på marknaden för festival-, event- och konsertsidan. Produkten innebär säker hantering, inget spill, inget svinn, inget glaskross och är återvinningsbar. Att vi dessutom har korta ledtider, snabba leveranser, erbjuder private label, olika modeller och en tillverkning i modern fabrik med mycket hög standard motiverar ytterligare marginaltillskott.

Produkt- och affärsutveckling
Vi har tidigare berättat om möjligheten att erbjuda reklamplats på glasen – en möjlighet som redan finns tillgänglig i befintlig tillverkningsprocess. Exponeringstiden med glasen innebär en fördel mot traditionella reklamkanaler. Vi har även kapacitet att legotappa åt andra företag, producera andra förpacknings-lösningar/modeller och förutsättningar finns även för att tappa drinkar, whisky, konjak, must, juicer mm. Under våren har vi testat att fylla alternativa produkter (färdigblandade drinkar och juice) med positivt resultat. Alltså finns det förutsättningar att bredda verksamheten med befintlig anläggning och kompetens.

Senaste leveranser och samarbetspartners
Under första kvartalet levererades en större kvantitet till den amerikanska marknaden, via vår nya distributör Sonmar Holding LLC i Florida. På den svenska och norska marknaden har flera orders levererats till viktiga referenskunder. En större order skickades inför sommarens arrangemang till Palmer & Co i Norge och ytterligare leveranser under sommaren är att vänta (hitintills har vi levererat 12% mer till Norge än under hela 2013). Palmer & Co levererar till Hansa Borg Bryggerier som bl.a. distribuerar Easy Wine Glass till Norges festivaler och konserter.

I Sverige har Easy Wine Glass redan varit med på större arrangemang såsom Lunda Karnevalen, Live Nations STHLM Fields samt ett flertal mindre och medelstora arrangemang. Easy Wine Glass kommer också finnas med på Bråvalla Festival den 26-28 juni, ett arrangemang som för övrigt var Sveriges största festival 2013. Via Kulturbolaget (KB) kommer Easy Wine Glass att finnas i barerna på hårdrocksgruppen Sabatons Sverigeturné. Flera arrangemang ligger på tur under sommaren.

I samband med återlistningen på Systembolaget har satsningar gjorts på marknadsföring för att nå ut till konsumenter och grossister. Merlotvinet fick plats på hyllorna i 5 st av Sveriges största Systembolagsbutiker och redan efter första veckan fanns produkten tillgänglig i ca 25 st butiker, en siffra som har ökat successivt sedan dess (40 st butiker i skrivande stund).

På den engelska marknaden har Cefour en ny distributör som just nu arbetar intensivt med att lansera produkterna. Distributören, Bear Smyth Ltd, bedömer att potentialen på de brittiska öarna är väldigt stor med tanke på att on-the-go koncepten är väl etablerade och ständigt växer. Lanseringen är planerad till oktober 2014.

Vårt fokus ligger nu främst på att framgångsrikt etablera pre-filled konceptet på såväl befintliga som nya marknader, med visionen att bli en väsentlig aktör inom segmentet förfyllda och drickfärdiga vinglas. Expansionen ska främst ske i Europa där siktet är inställt på att bli förstahandsvalet bland arrangörer verksamma inom festivaler och events, men även inom andra segment. Vi förväntar oss positiva resultat från redan gjorda insatser och att ytterligare kapitaltillskott genom en pågående emission ska ge oss möjligheten att arbeta på bred front.

Genom målmedvetet arbete, och med en produktionsanläggning i toppskick, är jag övertygad om att vi har goda förutsättningar att lyckas.

Styrelsens teckning i emissionen
Styrelsemedlemmarna har tecknat sina andelar i emissionen.

Angående mötet med Disciplinkommittén
Den 13:e juni distribuerade nyhetsbyrån Finwire information via AktieTorget om att Disciplinkommitténs rekommendation kring Cefour troligen inte blir klar under teckningstiden.
Det bör i sammanhanget påtalas att Cefours möte den 9 juni med Disciplinkommittén var mycket konstruktivt och slutorden från AktieTorget var att man ”inte rekommenderade avlistning av bolaget.”
Inget skall på något sätt tas för givet för detta och Cefours styrelse har beredskap för att hantera en eventuell avlistning och söka listning på annan marknadsplats. Aktieägare som tecknat sig i den pågående emissionen kommer även att ges möjlighet att ompröva sitt ställningstagande och annullera sin teckning. Mer om detta finns beskrivet på sidan 6 i Cefours emissionsmemorandum.

Till sist vill jag önska anställda, styrelse, aktieägare och alla andra som tar del av detta brev en riktigt trevlig sommar.

Jonas Lindeborne, VD

Tfn: +46 (0)44 – 781 66 56
Mail: jonas@cefour.parkinglot.se


Se nyheten från Cefour