Umida Group AB

Det är en solig vinterdag som jag sätter mig för att skriva det här VD-brevet, det sista från mig i den här rollen. Från och med 1 februari tar Katarina Nielsen över stafettpinnen som VD för Cefour. Katarina är en fantastisk rekrytering med sin breda erfarenhet och sitt stora kontaktnät och jag är övertygad om att hon kommer att kunna göra stor skillnad för bolaget framåt. I och med att Katarina nu blir ansvarig så är det inte längre min roll att uttala mig om bolagets framtid eller om kommande möjligheter, utan jag tänkte i detta mitt sista VD-brev blicka bakåt på mina två år som ansvarig för Cefour. Kanske blir det lite navelskådande för er som varit med hela tiden, men förhoppningsvis blir det en sammanfattning med lite perspektiv för er som kommit in längs vägen.

Jag utsågs till VD för Cefour av den nya styrelse som valdes på bolagsstämman den 23 april 2015. Bolaget befanns sig då i rekonstruktion, var noterat på AktieTorgets observationslista, hade en mycket svag likviditet som följd av låg försäljningsaktivitet, samt avsevärda räntebärande skulder. Någon egentlig strategi eller affärsplan för verksamheten fanns inte, och bolaget var färgat av den turbulenta historiken och det svaga förtroendet som detta lett till. Personligen har jag alltid triggats av rejäla utmaningar, så även om jag insåg att det skulle krävas mycket hårt arbete så kändes det väldigt spännande att för första gången kliva in på anläggningen i Åhus och börja lära känna Cefour-teamet och verksamheten.

Våren och sommaren 2015 handlade mycket om förhandlingar med fordringsägare och andra intressenter, samt att ha en tät dialog med AktieTorget. Vi arbetade hårt med att säkra finansiering av bolaget och med att utarbeta en strategi och en affärsplan framåt, samt att trygga den produktionskompetens och erfarenhet som fanns bland personal och nyckelmedarbetare. Den 11 augusti beslutade Kristianstads tingsrätt om att fastställa ett ackord och den 3 september var Cefour formellt ur rekonstruktionen och med avsevärt mindre skulder än tidigare, 9 månader efter att den inletts under tidigare ledning och styrelse. Efter fortsatt arbete under hösten med kapitalanskaffning för framtiden i form av den kraftigt övertecknade företrädesemissionen samt fortsatt dialog med AktieTorget så återfördes Cefours aktie till den ordinarie listan 4 januari 2016.

Om 2015 var ett år som präglades av att få ordning på bolagets finanser och att skapa förutsättningar för framtiden så blev 2016 desto mer offensivt. Den 4 februari kommunicerade vi att Cefour förvärvade L.O. Smith Holdings AB, en affär som i ett slag adderade ca 70 mkr i årsomsättning, en bred varumärkesportfölj, en modern produktionsanläggning och en större fastighet. Efter att i juni ha sålt själva varumärket L.O. Smith till The Absolut Company i en affär som tillförde bolaget 1 miljon euro, så genomfördes förvärvet av Vinfabriken i Sverige AB den 30 juni. Utöver ytterligare ca 30 mkr i årsomsättning så kommunicerade vi att Vinfabrikens många egna varumärken och starka produkt-pipeline ger Cefour ett mycket spännande utgångsläge för framtiden.

Under hösten 2016 har ett intensivt integrationsarbete ägt rum parallellt med en avsevärt höjd försäljningsaktivitet, något som gör att jag kan konstatera att Cefour aldrig stått starkare än just nu rent produkt- och positioneringsmässigt. Det bevisas inte minst av vårt senaste samarbetsavtal med Contaste, en stark aktör i Tyskland, som står väl rustade för att föra ut Cefour på den tyska marknaden. Jag tror och hoppas att vi kan komma att få se fler samarbeten av detta slag på fler internationella marknader.

Det är ett helt annorlunda Cefour än det jag tog över för knappt två år sedan, något som styrelsens förslag till nytt företagsnamn/firma (Umida Group AB) inför den extra bolagsstämman 23 februari indikerar. För den intresserade kan nämnas att ordet Umida är latin och betyder vätska.

Det har varit ett stort förtroende och en fantastiskt intensiv resa för mig att vara ytterst ansvarig för Cefour. Jag är tacksam för det hårda arbete som medarbetare, ledning och styrelse lagt ned och jag är stolt över de konkreta resultat vi hittills åstadkommit.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla aktieägare som jag under min tid som VD varit i kontakt med. Det har varit en förmån att få ha så passionerade och engagerade ägare och jag har uppskattat era frågor, konstruktiva feedback och glada tillrop. Tack för ert förtroende för mig och för bolagets övriga ledning och styrelse. Nu gör jag er sällskap i ägarsoffan och ser fram emot att tillsammans med er få följa Cefour framåt. Jag önskar Katarina, styrelsen, kollegor och alla Cefours aktieägare varmt lycka till!

Åhus 31 januari 2017

Henrik Sundewall

Verkställande direktör