Umida Group AB

En valberedning har utsetts i Umida Group AB (publ) med deltagare från bolagets tre största ägare, Björn Svensson via bolag, Mats Jämterud, privat och via bolag samt Ulf Jakobsson. Valberedningen har formerat sig och utsett Björn Svensson till valberedningens ordförande. Inget arvode utgår för valberedningens ledamöter.

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag till valberedningens ledamöter via e-post till valberedningens ordförande Björn Svensson: bjorn.svensson@wardwines.se alternativt direkt bolaget: Umida Group AB, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg skall förslag inlämnas senast den 30 mars 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)769 42 41 21