Umida Group AB

Umida Group AB (publ) hade den 2 oktober en extra bolagstämma där det beslutades om två riktade emissioner av teckningsoptioner till anställda enligt villkoren i beslutspunkterna 8 och 9 i kallelsen till stämman. Teckningstiden för båda dessa program har nu löpt ut. 

Det första teckningsoptionsprogrammet 2020/2022 tecknades till 92% och kommer vid maximal konvertering till aktier ge en utspädning om 1,19% motsvarande 275 000 nya aktier. Det andra teckningsoptionsprogrammet 2020/2023 tecknades till en nivå om 65% som vid maximal konvertering till aktier ge en utspädning om 2,33% motsvarande 550 000 aktier.

Personer med ledande ställning inom bolaget har tecknat enligt följande; Filip Lundquist, VD, tecknade 50 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/22 och tecknade 140 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/2023 vilket motsvarat fullteckning vid båda programmen. Aron Källström, CFO, tecknade 50 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/22 och tecknade 140 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/2023 vilket motsvarat fullteckning vid båda programmen. Fatih Kurtulus, Head of Operations, tecknade 50 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/22 och tecknade 140 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/2023 vilket motsvarat fullteckning vid båda programmen. Yvonne Wener, Business Development Manager, tecknade 25 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/22 och tecknade 50 000 teckningsoptioner vid programmet 2020/2023 vilket motsvarar 50% av första programmet och 36% av det andra programmet.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020.