Umida Group AB

Umida Group AB (publ) ingick under augusti 2020 ett samarbete med rockbandet KISS via licenspartnern Epic Rights. Samarbetet har blivit mycket framgångsrikt och parterna har nu skrivit avtal gällande att utvidga samarbetet genom att Umida ges licensen att lansera hela KISS-portföljen i USA. Umida har samtidigt ingått ett distributionsavtal med Amroth LLC, en distributör baserad i Los Angeles som initialt kommer att köpa KISS-produkter för minst 10 MSEK, räknat som nettoomsättning, under hösten 2021. Mer detaljerad information kommer att delges efter sommaren.  

Umida Group har under affärsområdet Brands For Fans under det gånga året lanserat tre produkter i samarbete med KISS. Sedan samarbetet inleddes och de två första produkterna lanserades under slutet av 2020 har både produkterna och samarbetet fått mycket positiv uppmärksamhet. De två mörka romarna som lanserades under 2020 har tillsammans fått över 10 priser vid internationella sprittävlingar. Produkterna genererade ca 8 MSEK i nettoomsättning redan under det fjärde kvartalet 2020 och stod då för ca 50% av nettoomsättningen inom Brands For Fans. Romprodukterna är fortfarande i utrullningsstadier i många marknader och exportförsäljningen har varit begränsad i Europa med anledning av pågående pandemi. Under juni lanserades en gin vid namn KISS Cold Gin, samt att det under hösten kommer att lanseras en tredje mörk rom. Alla dessa fyra produkter kommer att finnas tillgängliga för försäljning i USA under det fjärde kvartalet 2021. Storleken på den amerikanska marknaden samt att alla fyra produkter lanseras under det fjärde kvartalet 2021 gör att förhoppningarna om att överträffa försäljningen från Europa är stor.

KISS blir det första varumärket från Brands For Fans där licensen ges för försäljning i USA. KISS har sitt ursprung i USA och det är även där som majoriteten av KISS miljontals fans finns. Under det fjärde kvartalet kommer över 250 miljoner amerikaner kunna köpa KISS-portföljen via en egendesignad webbshop med hemleverans till över 25 stater. Umidas partner kommer även att bearbeta både lokala butiker och restauranger samt större kedjor som Walmart och Target.

”Detta är den största möjligheten som Umida har ställts inför under min ledning. Vi har jobbat för detta under en längre tid och jag är övertygad om att vi kommer att minnas denna dag som ett avstamp för nästa steg i Umidas historia. Vi har som bolag tagit många viktiga steg framåt under de två gånga åren, vi har transformerat bolaget från ett förlustgenererande bolag med hög belåning till ett skuldfritt och vinstgenererande bolag, vi har knutit till oss nya samarbeten och vi har skapat ett vinnande team. Att vi nu under hösten kommer att göra entré i USA är en helt perfekt timing för oss som bolag. Vi har under flera månader jobbat fram en gemensam lanseringsplan tillsammans med vår partner Amroth som ägs och drivs av svensk-amerikanen Karl Petersson. Karl har startat och driver en av de modernaste distributörerna i USA vilket passar vår affärsmodell mycket bra. Vi är båda mycket glada över att få lansera KISS-produkterna i USA tillsammans och med Amroth har vi en partner som kommer att ge oss fullt fokus. Jag har vid flertalet tillfällen tidigare nämnt att vi vill bygga något stort av Umida men att vi inte har bråttom utan tar allt i strategisk rätt ordning. Denna nyhet ger oss möjligheten att uppvisa en kraftig organisk tillväxt framgent. Jag är även övertygad om att detta också kommer att ge flertalet ringar på vattnet och öppna upp nya möjligheter för oss under kommande år.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021.

 

Attachments