Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har tecknat ett långsiktigt avtal med Constellation Brands om att representera tre av Constellation Brands varumärken på den svenska marknaden. Constellation Brands, ett Fortune 500 företag listat på New York Stock Exchange med ett bolagsvärde över 300 miljarder SEK, är ett amerikanskt världsledande företag med varumärken som Corona inom öl, Robert Mondavi inom vin och Svedka inom sprit. Umida lämnar i dagsläget ingen prognos för omsättning från det nya samarbetet.

Umidas affärsområde Umida Partners mål är att på ett innovativt och modernt tillvägagångssätt driva tillväxt för samarbetspartners varumärken, främst på den svenska marknaden. Umida Partners portfölj utökas nu med tre spritvarumärken ur Constellation Brands starka portfölj.

Avtalet innebär att Umida Partners representerar varumärkena The Real McCoy (rom), High West (whiskey) och Casa Noble (tequila) på den svenska marknaden. Umida Partners uppgift är att marknadsföra och sälja artiklar från dessa tre varumärken till Systembolaget och i viss utsträckning till restauranger. Inget av de tre varumärkena finns idag tillgängliga i Sverige vilket innebär att Umida Partners viktigaste uppgift initialt är att bygga kännedom och säkra distribution. Försäljningen kommer att inledas via Systembolagets beställningssortiment med förhoppning om att säkerställa plats på butikshyllorna under 2021 och 2022. Umida och Constellation har gemensamt beslutat vilka artiklar som kommer att prioriteras samt aktiveras med gemensamma marknadsföringsinsatser.

Segmenten för rom, amerikansk whiskey och tequila är attraktiva segment där alla tre uppvisar en tillväxt över 30 procent under 2020. Sammantaget är försäljningsvärdet för dessa tre kategorier över 316 MSEK i konsumentledet på Systembolaget. Även om konkurrensen är hög så är Umidas ambitioner höga att säkerställa en god marknadstäckning med betydande volymer och marginal inom varje segment. Umida har samlat på sig erfarenhet från kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer inom andra delar av bolaget som nu kommer att appliceras av Umida Partners. Constellation har även uppmärksammat Umidas styrka i att vinna upphandlingar på Systembolaget, vilket möjliggör en utvidgning av samarbetet till att även inkludera Constellations varumärken vid passande offerter.

”Det är fantastiskt att vi får möjligheten att representera tre av Constellation Brands varumärken på den svenska marknaden. Constellation Brands är ett ’blytungt’ företag, ett av världens ledande inom vår bransch, och det är med stor ödmjukhet som vi tar oss an denna utmaning. Detta sätter Umida Partners på kartan som en seriös partner för att representera internationella varumärken på den svenska marknaden. Vi kommer att göra allt för att bygga en framgångssaga för dessa varumärken i Sverige så att resultaten möjliggör ett fördjupat samarbete med Constellation Brands över kommande år. Jag återkommer med finansiella prognoser för samarbetet efter att vi spikat lanseringsdatum för de första produkterna.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020

Attachments