Umida Group AB

Pressmeddelandet är en sammanfattning av bokslutskommunikén januari – december 2021. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

FJÄRDE KVARTALET 2021 (oktober – december 2021)

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 32 154 KSEK (26 620 KSEK), en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten uppgick till 13 777 KSEK (8 476 KSEK), en ökning med 63% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen ökar med 11%-enheter under fjärde kvartalet.
 • Operationella kostnaderna uppgick till -12 191 KSEK (-7 262 KSEK), en ökning med 68% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 797 KSEK (1 233 KSEK), en förbättring med
  127%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 243 KSEK (98 KSEK), en resultatförbättring med 2 145 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -273 KSEK, beroende på fraktförseningar till USA.

HELÅR 2021 (januari – december 2021)

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 80 393 KSEK (58 340 KSEK), en ökning med 38% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten uppgick till 31 082 KSEK (17 511 KSEK), en ökning med 78% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen ökar med 9%-enheter jämfört med föregående år.
 • EBITDA resultatet uppgick till 6 828 KSEK (-5 917 KSEK), en resultatförbättring med 12 745 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 009 KSEK (-4 427 KSEK), en resultatförbättring med 8 338 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6 179 KSEK, en kraftig förbättring mot föregående års -13 519 KSEK, trots påverkade betalningsflöden på grund av fraktförseningar.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2020)

”För andra kvartalet i rad rapporterar vi bolagets starkaste kvartalsrapport. Med denna rapport stänger vi också helåret 2021 med rekordsiffror både vad gäller nettoomsättning och lönsamhet. Allt det hårda jobb vi lagt ner med strategiomläggningen och bolagets turn around, att gå från ett producerande bolag till att fokusera på marknadsföring och försäljning, bär nu frukt. Vi växer kraftigt i både det fjärde kvartalet och på helåret samtidigt som vi uppvisar en stark lönsamhet både i EBITDA och på rörelsenivå. Vi stänger 2021 på rekordnivå med vinstmarginal om 5%.

Det är med stor glädje och stolthet som vi presenterar dessa siffror idag och jag är imponerad över Umidas passionerade och hårt arbetande team. Utan vårt tighta team med laserskarpt fokus och hårt arbete hade vi inte nått hit och då har vi bara nått startlinjen än så länge. Nu skall vi fortsätta accelerera framåt.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

 

Attachments